परमेश्‍वरको भेडाले परमेश्‍वरको आवाज सुन्छ

थुमालाई पछ्याउनुहोस् र नयाँ गीतहरू गाउनुहोस्

परमेश्‍वरकहाँ फर्किएको बारे गवाहीहरू थप

के बाइबलमाथिको विश्‍वास परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वास जस्तै हो?

By Danchun, the United States सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर भन्नुहुन्छ, “धेरै वर्षदेखि मानिसहरूका परम्परागत विश्‍वासका माध्यमहरू (ख्रीष्टियन धर्मको, जुन व…

जब प्रभु येशू फेरि आउनुहुन्छ, हामी कसरी थाहा पाउन सक्छौं?

शिनजीद्वारा चारवटा ब्लड मुनहरू देखा परेका छन्, र भूकम्प, अनिकाल र महामारीजस्ता विपत्तिहरू बढ्नु सामान्य भएका छन्। प्रभुको पुनरागमनका अगमवाणीहरू मुख्य…

प्रभुको पुनरागमनको रहस्य

By Li Chunmei, South Korea मैले २०१२ मा प्रभुमा विश्‍वास गरें। मैले प्रायजसो पाष्टरले भेलाहरूमा यसो भनेको सुन्थें, “बाइबलले भन्छ, ‘ए गालीलका मानिसहरू…

थप हेर्नुहोस्