परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु

readings-knowing-God-0

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु

(“वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ” बाट)
अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो समय:

परमेश्‍वरका वचनहरू सुन्‍नुहोस्, उहाँको काम, स्वभाव, र सारलाई चिन्‍नुहोस्, अनि परमेश्‍वरको डर मान्‍ने र दुष्टताबाट अलग बस्‍ने मार्गमा पाइला टेक्‍नुहोस्।

थप
अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो समय:20 जनवरी 2023
खोजीका नतिजाहरू
  • सबै

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्