प्रभु येशूले क्रूसमा “यो सकियो” भनी भन्‍नुहुँदा उहाँले वास्तवमा के भन्‍नुभएको हो?

इसाईहरूले के विश्‍वास गर्छन् भने प्रभु येशूले क्रूसमा “यो सकियो” भनी भन्‍नुहुँदा, उहाँले मानवजातिलाई मुक्ति दिने परमेश्‍वरको काम समाप्त भयो भनी भन्‍नु…

साँचो परमेश्‍वर को हुनुहुन्छ?

आजभोलि, धेरैजसो मानिसहरूमा विश्‍वास छ र उनीहरूले परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भन्‍ने विश्‍वास गर्छन्। तिनीहरूले आफ्‍नो हृदयमा भएको परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छन…

मुक्तिदाता आउनुभएपछि उहाँले मानवजातिलाई कसरी मुक्ति दिनुहुन्छ?

जब हामी मुक्तिदाताको बारेमा कुरा गर्छौं, आखिरी दिनहरूमा उहाँ मानवजातिलाई मुक्ति दिन पृथ्वीमा अवश्य आउनुहुन्छ भन्‍ने कुरामा सबै विश्‍वासीहरू सहमत हुन्छ…