वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ

खण्ड ६, सत्यताको पछ्याइमा

सत्यताको पछ्याइमा भन्‍ने खण्ड वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको छैटौँ खण्ड हो। यो पुस्तकमा सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर, अर्थात् आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टले मण्डलीहरूसित गर्नुभएका विशेष सङ्गति र प्रचार समावेश छन्। यी प्रवचन र सङ्गतिहरूले सत्यता पछ्याउनु भनेको के हो, र सत्यता पछ्याउनुको महत्त्व के हो भन्‍नेबारेमा स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा व्याख्या गर्छन् र सत्यता पछ्याउनेसम्‍बन्धी मानिसका विभिन्‍न गलत धारणा र विकृत बुझाइहरू, साथै मानिसका विभिन्‍न गलत विचार र दृष्टिकोणहरू, र नकारात्मक भावनाहरू खुलासा गर्छन्, र यस क्रममा ती कुराहरूबारे विश्‍लेषण र समझ पनि प्रदान गर्छन्। यसको साथै, यी प्रवचन र सङ्गतिहरूले मानिसलाई सत्यता पछ्याउने र वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने मार्गहरू देखाउँछन्। सत्यता पछ्याउने मानिसहरूका लागि यी सत्यताहरू मुक्ति हासिल गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्।

ख्रीष्टका वाणीहरू

डाउनलोड गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्