वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ

खण्ड ६, सत्यताको पछ्याइमा – १

सत्यताको पछ्याइमा भन्‍ने खण्ड वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको छैटौँ खण्ड हो। यो पुस्तकमा सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर, अर्थात् आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टले मण्डलीहरूसित गर्नुभएका विशेष सङ्गति र प्रचार समावेश छन्। यी प्रवचन र सङ्गतिहरूले सत्यता पछ्याउनु भनेको के हो, र सत्यता पछ्याउनुको महत्त्व के हो भन्‍नेबारेमा स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा व्याख्या गर्छन् र सत्यता पछ्याउनेसम्‍बन्धी मानिसका विभिन्‍न गलत धारणा र विकृत बुझाइहरू, साथै मानिसका विभिन्‍न गलत विचार र दृष्टिकोणहरू, र नकारात्मक भावनाहरू खुलासा गर्छन्, र यस क्रममा ती कुराहरूबारे विश्‍लेषण र समझ पनि प्रदान गर्छन्। यसको साथै, यी प्रवचन र सङ्गतिहरूले मानिसलाई सत्यता पछ्याउने र वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने मार्गहरू देखाउँछन्। सत्यता पछ्याउने मानिसहरूका लागि यी सत्यताहरू मुक्ति हासिल गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्।

आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वाणीहरू

डाउनलोड गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्