आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वाणीहरू

न्याय परमेश्‍वरको घरबाटै सुरु हुन्छ

यो पुस्तकमा छनौट गरेर राखिएका सबै वचनहरू सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरले आखिरी दिनहरूमा उहाँको न्यायको कामका लागि व्यक्त गर्नुभएका वचनहरू हुन्, जुन मूल रूपमा वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ, खण्ड १, परमेश्‍वरको देखापराइ र काम भन्‍ने पुस्तकबाट लिइएका हुन्। यी सत्यताहरू परमेश्‍वरको आखिरी दिनहरूको कार्यको खोजी र अनुसन्धान गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले अत्यावश्यक रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने सत्यताहरू हुन्। यो पुस्तकमा समावेश गरिएका परमेश्‍वरका अभिव्यक्तिहरू प्रकाशको पुस्तकमा अगमवाणी गरिएअनुसार पवित्र आत्माले मण्डलीहरूका लागि भन्‍नुभएका कुराहरू हुन्। परमेश्‍वरका यी वर्तमान वचनहरू उहाँको देखापराइ र कामको साथै ख्रीष्ट नै सत्य, बाटो र जीवन हुनुहुन्छ भन्‍ने तथ्यको सर्वोत्तम गवाही हुन्। परमेश्‍वरको देखापराइको तृष्णा गर्ने सबैलाई जतिसक्दो चाँडो उहाँको आवाज सुन्‍ने मौका दिनु नै यो पुस्तकको उद्देश्य हो। हामी आशा गर्छौं कि प्रभुको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गर्नेहरू र परमेश्‍वरको देखापराइ र उहाँको कामको बाटो हेर्नेहरू सबैले यो पुस्तक पढ्न सक्‍नेछन्।

आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वाणीहरू

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्