“परमेश्‍वरको देखापराइ र काम” बाट गरिएका वाचनहरू

थप
  • प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू
  • सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरू
  • मण्डलीहरूमा हिँड्ने क्रममा ख्रीष्‍टले दिनुभएका वचनहरू

“परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू” बाट गरिएका वाचनहरू

थप
  • परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु
  • कार्यका तीन चरणहरू
  • परमेश्‍वर देखा पर्नु र उहाँको काम
  • आखिरी दिनहरूको न्याय

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्