परमेश्‍वरको आवाज कसरी चिन्‍ने

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्