ख्रीष्‍टको न्याय-आसनको अघिका अनुभवका गवाहीहरू

आखिरी दिनहरूको ठूलो सेतो सिंहासनको न्यायको काम सुरु भएको छ! सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टले मानवजातिलाई न्याय गर्ने र शुद्ध पार्ने आफ्‍नो काम गर्न सत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ। परमेश्‍वरका वचनहरूका प्रकाश र न्यायद्वारा, उहाँका चुनिएका मानिसहरूले क्रमिक रूपमा आफ्नो शैतानी भ्रष्टताको तथ्यलाई पहिचान गरिरहेका छन् र शैतानको प्रभावबाट उम्‍केर मुक्ति प्राप्त गर्ने मार्ग भेट्टाइरहेका छन्, र आफ्नो जीवन स्वभावमा क्रमिक रूपमा परिवर्तन देखिरहेका छन्। यी वास्तविक अनुभवहरूले सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरले गर्नुभएको न्यायको काम मानिसलाई पूर्ण रूपमा शुद्ध पार्ने र मुक्ति दिने काम हो भनी गवाही दिएका छन्।

अनुभव गवाहीहरू

डाउनलोड गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्