१. बाइबलले भन्छ, “अनि हामी जिउँदा र बाँकी रहेकाहरू आकाशमा प्रभुलाई भेट्न एकसाथ बादलमा लगिनेछौं: अनि त्यसपछि सदासर्वदा प्रभुसँगै रहनेछौं” (१ थेसलोनिकी ४:१७)। हामी विश्‍वास गर्छौं, प्रभु आउनुभएपछि, हामी उहाँसँग भेट्नका लागि सीधै आकाशका बादलहरूमा उठाइनेछौं। प्रभु फर्केर आउनुभएको छ भनेर तपाईं गवाही दिनुहुन्छ, त्यसो भए हामी किन उठाएर लगिएका छैनौं?

उत्तर:

हामीले प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्ने कार्य प्रभु येशूका अगमवाणीहरूमा आधारित हुनुपर्छ—त्यो सबैभन्दा सही हुनेछ। तपाईंले कसका वचनहरू उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ? प्रभुका वचनहरू कि मानिसका वचनहरू? पावलले “अनि हामी जिउँदा र बाँकी रहेकाहरू आकाशमा प्रभुलाई भेट्न एकसाथ बादलमा लगिनेछौं” भन्ने वचन बोलेका थिए; न त प्रभु येशूले न पवित्र आत्माले कहिल्यै त्यस्ता वचनहरू बोल्नुभयो। के पावल प्रभु येशूका लागि बोल्छन्? के तिनका वचनहरूले परमेश्‍वरका वचनहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्? आखिरी दिनहरूमा प्रभुले विश्‍वासीहरूलाई कसरी स्वर्गीय राज्यमा उठाउनुहुनेछ भन्ने रहस्य परमेश्‍वरले मात्र जान्नुहुन्छ। यदि हामी भ्रष्ट मानिसहरूमा अन्धाधुन्ध त्यस्ता कुराको व्याख्या गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने धृष्टता छ भने, एउटा गम्भीर समस्या छ। पावल ख्रीष्ट थिएनन्, तिनी केवल एक भ्रष्ट मानिस थिए। तिनले जे भने परमेश्‍वरको वचनमा त्यसको कुनै आधार थिएन, र यसैले त्यो मानिसको कलंक र कल्पनाहरूले भरिएको थियो भन्‍नेमा कुनै शङ्का छैन। यसैले, पावलका वचनहरू सत्यता होइनन्, र ती वचन कुनै पनि प्रकारको आधार बन्न सक्दैनन्; प्रभुको आगमनलाई स्वागत गर्ने एक मात्र सही तरिका भनेको बाइबलमा भएका परमेश्‍वरको वचनअनुसार कार्य गर्नु हो।

प्रभु येशूले के भन्नुभयो हामी हेरौं, “हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईंको नाउँ पवित्र होस्। तपाईंको राज्य आओस्, स्वर्गमा जस्तै यस पृथ्वीमा पनि तपाईंको इच्छा पूरा होस्(मत्ती ६:९-१०)। प्रभु येशूले हामीलाई परमेश्‍वरको राज्य पृथ्वीमा छ भनी स्पष्ट रूपमा भनिरहनुभएको छ, आकाशमा होइन, र परमेश्‍वरको इच्छा स्वर्गमा जस्तै पृथ्वीमा पूरा गरिनेछ। अब हामी प्रकाश २१:२-३ हेरौं: “अनि म यूहन्‍नाले पवित्र सहर, नयाँ येरुशलेम, आफ्नो दुलहाको निम्ति दुलहीझैँ सजिएर स्वर्गबाट तल आइरहेको देखेँ। अनि मैले स्वर्गबाट यसो भनिएको ठूलो आवाज सुनेँ, हेर, परमेश्‍वरको वासस्थान मानिससँग छ र उहाँ तिनीहरूसँग बस्‍नुहुनेछ, तिनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन् र परमेश्‍वर स्वयम् तिनीहरूसँग हुनुहुनेछ, र तिनीहरूका परमेश्‍वर हुनुहुनेछ।” अनि प्रकाश ११:१५ ले यसो भन्छ, “यस संसारका राज्यहरू हाम्रा प्रभु र उहाँका ख्रीष्टको राज्य बनेको छ; र उहाँले सदा-सदा राज्य गर्नुहुनेछ।” यी अगमवाणीहरूमा “परमेश्‍वरको वासस्थान मानिससँग छ,” “नयाँ येरुशलेम, आफ्नो दुलहाको निम्ति दुलहीझैँ सजिएर स्वर्गबाट तल आइरहेको,” र “यस संसारका राज्यहरू हाम्रा प्रभु र उहाँका ख्रीष्टको राज्य बनेको छ” जस्ता कुराको उल्लेखले परमेश्‍वरको राज्य पृथ्वीमा निर्माण हुन्छ भनी पर्याप्त मात्रामा प्रमाणित गर्दछ। उहाँ पृथ्वीमा मानिससँग बस्नुहुनेछ, र संसारका राज्यहरू सदासर्वदाका लागि ख्रीष्टको राज्य बन्नेछन्। हाम्रा धारणाहरू र कल्पनाहरूअनुसार परमेश्‍वरको राज्य स्वर्गमा छ, र जब प्रभु आउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई स्वर्गमा उठाइलैजानुहुनेछ। यदि त्यस्तो हुन्छ भने, परमेश्‍वरको वचन कसरी पूरा हुनेछ? वास्तवमा, मानवजातिको मुक्तिका लागि परमेश्‍वरको व्यवस्थापन योजनाको आखिरी उपलब्धि पृथ्वीमा परमेश्‍वरको राज्यको निर्माण हो। आखिरी दिनहरूका ख्रीष्ट, सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरले पृथ्वीमा विजेताहरूको एउटा झुन्ड बनाउनका निम्ति मानिसको न्याय र शुद्धीकरणको काम गर्नुहुन्छ; यी विजेताहरू, जो मुक्ति पाएका र परमेश्‍वरद्वारा पूर्ण बनाइएका हुन्छन्, तिनीहरू ती हुन् जसले परमेश्‍वरका वचनहरू अभ्यास गर्छन् र पृथ्वीमा परमेश्‍वरको बाटोलाई पछ्याउँछन्—तिनीहरू परमेश्‍वरको राज्यका मानिसहरू हुन्। जब यी विजेताहरूलाई पूर्ण बनाइन्छ, तब पृथ्वीमा परमेश्‍वरको इच्छा पूरा हुनेछ, त्यसपछि पृथ्वीमा ख्रीष्टको राज्य आउनेछ, र परमेश्‍वरको पूर्ण महिमा हुनेछ। प्रकाशको पुस्तकका अगमवाणीहरू परमेश्‍वरले आखिरमा हासिल गर्न चाहनुभएका कुरा हुन्—के तपाईं साँच्चै यो तथ्य देख्न सक्नुहुन्न?

कतिपयले यसो भनेर प्रश्‍न गर्न सक्छन्, यदि परमेश्‍वरको राज्य पृथ्वीमा छ भने, प्रभु येशूले किन यसो भन्नुभयो, “म तिमीहरूको लागि ठाउँ तयार गर्न जान्छु। अनि यदि म जान्छु र तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पर्छु भने, म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म आफै ग्रहण गर्नेछु; ताकि म जहाँ छु तिमीहरू पनि त्यहीँ हुन सक(यूहन्‍ना १४:२-३)। प्रभु येशू पुनरुत्थानपछि हाम्रा लागि ठाउँ तयार पार्न स्वर्गमा चढिजानुभयो, त्यसैले तर्कले त यो स्थान स्वर्गमा हुनुपर्छ भनी बताउँछ—यी वचनहरूलाई कसरी बुझ्नुपर्छ? प्रभुका अगमवाणीहरूलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन् भनेर भन्नु उचितै हुन्छ। हामीले आखिरी दिनहरूका सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको कामलाई स्वीकार गरेपछि र उहाँको काम पूरा भएको तथ्य देखेपछि मात्र प्रभु येशूका वचनहरूले वास्तवमा कुन कुरालाई सङ्केत गरेका हुन् भनी बुझ्न सक्छौं। प्रभुले हाम्रा लागि ठाउँ तयार पार्नुहुने कुराले परमेश्‍वर आखिरी दिनहरूमा पृथ्वीमा बोल्नुहुने र काम गर्नुहुने कुरालाई बुझाउँछ। त्यसैले पनि हामी आखिरी दिनहरूमा जन्मनुपर्छ भनी उहाँले पहिलेबाटै निर्धारण गर्नुभयो, र जब उहाँ देखा पर्नुहुन्छ र आफ्नो काम गर्नुहुन्छ हामी परमेश्‍वरका वचनहरूको न्याय र शुद्धीकरण प्राप्त गर्न परमेश्‍वरको सिंहासनको सामु उठाइन्छौं र विपत्तिहरू आउनुभन्दा पहिले विजेताहरू बनाइन्छौं। प्रभु हामीलाई ग्रहण गर्नका निम्ति आउनुहुने प्रक्रिया हामीलाई शुद्ध पार्ने र सिद्ध पार्ने प्रक्रिया हो। हामी परमेश्‍वरका वचनहरू खान्छौं, पिउँछौं र आनन्द लिन्छौं, हामी परमेश्‍वरको कामको अनुभव गर्छौं, र हामी परमेश्‍वरको साथमा भोजमा भाग लिन्छौं—के यही नै हामीले प्रभुलाई भेट्नु होइन र? जब परमेश्‍वरको कामको अन्त्य हुने दिन आइपुग्छ र हामी शुद्ध र सिद्ध पारिन्छौं, हामी परमेश्‍वरको राज्यमा ल्याइनेछौं। त्यस समय, पृथ्वीका राज्यहरू ख्रीष्टको राज्य बन्नेछन्, ख्रीष्टले त्यो राज्यमा शासन गर्नुहुनेछ, र हामी उहाँको राज्यमा उहाँको आराधना गर्ने परमेश्‍वरका मानिसहरू बन्‍नेछौं। के यसले “म जहाँ छु तिमीहरू पनि त्यहीँ हुन सक” भन्ने प्रभुका वचनहरूलाई पूरा गर्दैन र? परमेश्‍वरको राज्य पृथ्वीमा स्थापित गरिन्छ, परमेश्‍वरले हामी पृथ्वीमा जिउनेछौं भनी घोषणा गर्नुभएको छ। के हामी माथि स्वर्गमा जानेछौं भनी हामीले गर्ने जिद्दी परमेश्‍वरको काम र इच्छाको विपरीत हुँदैन?

त्यसो भए उठाइलगिनुको अर्थ के हो? धेरै मानिसहरूको लागि यो कुरा अस्पष्ट थियो। जब सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर आउनुभयो तब उठाइलगिनुको रहस्य हामीलाई प्रकट गरियो, उहाँले भन्नुभयो: “‘उठाइलगिनु’ भनेको मानिसहरूले कल्पना गरेका जस्तो तल्लो स्थानबाट माथिल्लो स्थानमा लगिनु होइन; त्यो एउटा ठूलो भ्रम हो। ‘उठाइलगिनु’ ले मैले गर्ने पूर्वनियुक्तिलाई र त्यसपछि छनौटलाई बुझाउँछ। यो मैले पूर्वनियुक्त र चुनाउ गरेको सबैमा निर्देशित हुन्छ। उठाइलगिने सबै जना ती मानिसहरू जसले ज्येष्ठ छोरा वा छोराहरूको दर्जा पाएका छन्, वा जो परमेश्‍वरका मानिसहरू हुन्। यो मानिसहरूको धारणासँग सबैभन्दा नमिल्‍ने कुरा हो। भविष्यमा मसँग मेरो घरमा बस्ने तिनीहरू नै हुन् जो मेरो सामने उठाइलगिएका छन्। यो पूर्ण, कहिल्यै परिवर्तन नहुने र खण्डन गर्न नसकिने सत्य हो। यो शैतानको विरुद्ध जबाफी हमला हो। मैले पूर्वनियुक्त गरेको जो कोही पनि मेरो अघि उठाइलगिनेछ(वचन, खण्ड १। परमेश्‍वरको देखापराइ र काम। प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू, अध्याय १०४)। सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर स्पष्ट रूपमा भन्नुहुन्छ कि “उठाइलगिनु” भनेको हामीले सोचेका जस्तो होइन—यसको अर्थ हामी जमिनबाट माथि उठाइन्छौं र प्रभुलाई भेट्न बादलमा लगिनेछौं भन्ने होइन, यसको अर्थ हामी उठाएर स्वर्गमा लगिनेछौं भन्ने त झनै होइन। यसको सट्टामा, यसले हामीले परमेश्‍वरको आवाज सुन्ने र परमेश्‍वरको पछि लाग्ने, आखिरी दिनहरूका परमेश्‍वरको कामलाई स्वीकार र आज्ञापालन गर्ने, र आखिरी दिनहरूमा परमेश्‍वरले बोल्न, देखा पर्न र काम गर्न देहधारण गर्नुहुँदा थुमाका पाइलाहरू पछ्याउने कुरालाई सङ्केत गर्दछ। परमेश्‍वरको सिंहासनको सामु उठाइनुको वास्तविक अर्थ यही नै हो। परमेश्‍वरको आवाज चिन्न सक्‍ने, र सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका वचनहरूको बीचमा, सत्यता पत्ता लगाउन र स्वीकार गर्न सक्‍ने र सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरकहाँ फर्कने सबै बुद्धिमत्ती कन्याहरू हुन्, तिनीहरू सबै “सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थर” हुन्, जसलाई प्रभुले “चोरेर” परमेश्‍वरको घरमा फर्काउनुभएको छ। यी मानिसहरू सबैले सत्यतालाई बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्छन्, र परमेश्‍वरको आवाजलाई बुझ्‍न सक्छन्, अनि तिनीहरू ती हुन् जसलाई साँच्चै परमेश्‍वरको सामु उठाइन्छ। सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरले आखिरी दिनहरूको काममा सुरु गरिसक्नुभएको हुनाले, साँच्चै परमेश्‍वर देखा पराइको इच्छा गर्ने धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका वचनहरूमा परमेश्‍वरको आवाज चिनेका छन्। प्रत्येकले परमेश्‍वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको काम स्वीकार गरेका छन्, तिनीहरूलाई उहाँको सिंहासनको सामु परमेश्‍वरको आमनेसामने ल्याइएको छ, तिनीहरूले परमेश्‍वरका वचनहरूको पानी र पोषणलाई स्वीकार गरेका छन्, परमेश्‍वरको बारेमा साँचो ज्ञान प्राप्त गरेका छन्, तिनीहरूको भ्रष्ट स्वभावबाट शुद्ध पारिएका छन्, र तिनीहरू परमेश्‍वरको वचनको वास्तविकतामा जिउँछन्। यी मानिसहरूलाई विपत्तिहरूभन्दा पहिले नै विजेताहरू बनाइएको छ, तिनीहरू परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिएका अगौटे फलहरू बनेका छन्। आफ्नै धारणाहरू र कल्पनाहरूमा टाँसिएर बस्नेहरू, प्रभु आउनुहुनेछ र तिनीहरूलाई उठाएर स्वर्ग लैजानुहुनेछ भनी मूर्खतापूर्वक पर्खेर बस्नेहरू, आखिरी दिनहरूका परमेश्‍वरको न्यायको कामलाई स्वीकार गर्न नमान्नेहरू—तिनीहरू निर्बुद्धि कन्याहरू हुन्, तिनीहरूलाई परमेश्‍वरले त्याग्‍नुहुनेछ, तिनीहरू नराम्रो घतले रुँदै र दाह्रा किट्दै विपत्तिमा पर्ने निश्चत छ। यो एउटा तथ्य हो।

अघिल्लो: २. हामीले सधैँ प्रभु येशूमाथिको हाम्रो विश्‍वासद्वारा हाम्रा पापहरू क्षमा हुनु भनेको मुक्तिको अनुग्रह प्राप्त गर्नु हो भनी विश्‍वास गरेका छौं, तापनि तपाईं “मुक्ति पाउनु” को अर्थ वास्तविक मुक्ति होइन भनेर भन्‍नुहुन्छ। त्यसोभए मुक्ति पाउनुको अर्थ के हो, र पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउनु भनेको के हो? मुक्ति पाउनु र पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउनुबिचको मुख्य भिन्नता के हो?

अर्को: २. पहिले, पाष्टरहरूले प्रायजसो, जब प्रभु आउनुहुन्छ, हामी विपत्तिहरू आउनुभन्दा पहिले स्वर्गमा उठाइलगिनेछौं भनी प्रचार गर्थे, तर अहिले हामी पृथ्वीमा हरप्रकारका ठूला विपत्तिहरू आएका देख्छौं र हामी उठाइलगिएका छैनौं। पाष्टरहरू भन्छन्, हामी उठाई नलगिनुको अर्थ हो, प्रभु अझै फर्केर आउनुभएको छैन, प्रभु विपत्तिहरूको बीचमा हामीकहाँ देखापर्नुहुनेछ, र विपत्तिहरूको बीचमा हामी उठाइएर स्वर्गमा लगिनेछौं। मैले यो कुरा बुझेको छैन: हामी विपत्तिहरूभन्दा पहिले, कि विपत्तिहरूको बीचमा उठाइलगिनेछौं?

तपाई र तपाईको परिवारलाई अति आवश्यक छ भनेर आह्वान गर्दै: पीडा बिना सुन्दर जीवन बिताउने मौका प्राप्त गर्न प्रभुको आगमनलाई स्वागत गर्नु। यदि तपाईं आफ्नो परिवारसँग यो आशिष प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न बटन क्लिक गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई प्रभुको आगमनलाई स्वागत गर्ने बाटो फेला पार्न मद्दत गर्नेछौं।

सेटिङ्ग

  • टेक्स्ट
  • थिमहरू

पृष्ठभूमिको रङ्ग

थिमहरू

फन्टहरू

फन्टको आकार

लाइन स्पेसिङ्ग

लाइन स्पेसिङ्ग

पृष्ठको चौडाइ

विषयवस्तु

खोजी

  • यो शब्दको खोजी गर्नुहोस्
  • यो पुस्तकमा खोजी गनुृहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्