जुन मानिसहरूको स्वभाव परिवर्तन भएका छन् तिनीहरू परमेश्‍वरको वचनको वास्तविकतामा प्रवेश गरेकाहरू हुन्

मानिसमा पवित्र आत्माको मार्गको पहिलो पाइला भनेको मानिसको हृदयलाई मानिसहरू, घटनाहरू, र थोकहरूबाट टाढा राखेर र परमेश्‍वरको वचनमा आकर्षित गर्नु हो, जसले गर्दा मानव हृदयले कुनै शङ्का नगरी परमेश्‍वरका वचनहरू पूर्ण रूपमा सत्य छन् भनी विश्‍वास गर्दछ। यदि तँ परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छस् भने, तैंले उहाँका वचनहरूमा विश्‍वास गर्नैपर्छ; यदि धेरै वर्षसम्म परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेपछि पनि, तँलाई पवित्र आत्माले लिनुभएको मार्गबारे थाहा हुँदैन भने, के तँ साँच्‍चै विश्‍वासी होस् त? एक सामान्य मानव जीवन, अर्थात्, परमेश्‍वरसित सामान्य सम्बन्ध भएको सामान्य मानव जीवन प्राप्त गर्न, तैंले पहिले उहाँका वचनहरूमा विश्‍वास गर्नुपर्दछ। यदि तैंले मानिसहरूमा पवित्र आत्माले गर्नुहुने कामको पहिलो चरण प्राप्त गरेको छैनस् भने, तँसँग कुनै जग छैन। यदि सिद्धान्तहरूमध्ये सबैभन्दा कम महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पनि तँदेखि टाढा छ भने, तँ अगाडिको बाटोमा कसरी हिँड्नेछस्? परमेश्‍वरले मानिसलाई सिद्ध बनाउनुहुने सही बाटोमा खुट्टा टेक्नुको अर्थ पवित्र आत्माको वर्तमान कामको सही बाटोमा प्रवेश गर्नु हो; यसको अर्थ पवित्र आत्माले लिनुभएको मार्गमा खुट्टा टेक्नु हो। अहिले, पवित्र आत्माले लिनुभएको बाटो भनेको परमेश्‍वरका वर्तमान वचनहरू हुन्। त्यसरी नै, यदि मानिसहरू पवित्र आत्माको बाटोमा खुट्टा टेक्नु छ भने, तिनीहरूले देहधारी परमेश्‍वरका वर्तमान वचनहरू पालन गर्नुपर्छ, खानुपर्छ र पिउनुपर्छ। उहाँले गर्नुहुने काम भनेको वचनहरूको काम हो; सबै कुरा उहाँका वचनहरूबाट सुरु हुन्छ, र सबै कुरा उहाँका वचनहरूमाथि, उहाँका वर्तमान वचनहरूमाथि निर्माण हुन्छन्। चाहे देहधारी परमेश्‍वरको बारेमा निश्चित हुने कुरा होस्, वा देहधारी परमेश्‍वरलाई चिन्ने कुरा होस्, यी दुई मध्ये, प्रत्येकको लागि उहाँका वचनहरूमा धेरै प्रयास गर्नु आवश्यक हुन्छ। नत्र भने, मानिसहरूले केही पनि पूरा गर्न सक्दैनन् र खाली हात हुनेछन्। परमेश्‍वरको वचन खाने र पिउने जगमाथि निर्माण गरेर, अनि त्यसरी उहाँलाई चिनेर र उहाँलाई सन्तुष्ट पारेर मात्र, मानिसहरूले बिस्तारै परमेश्‍वरसँग सामान्य सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्छन्। मानिसका लागि, परमेश्‍वरका वचनहरू खानु र पिउनु अनि उहाँका वचनहरूलाई अभ्यास गर्नुभन्दा अझ राम्रो सहकार्य अर्को कुनै छैन। यस्तो अभ्यासद्वारा तिनीहरू परमेश्‍वरका मानिसहरूको रूपमा रहेको तिनीहरूको साक्षीमा राम्ररी दृढ रहन सक्छन्। जब मानिसहरूले परमेश्‍वरको वर्तमान वचनको सार बुझ्‍न र पालन गर्न सक्छन्, तब तिनीहरू पवित्र आत्माले डोऱ्याउनुभएको मार्गमा जिउँछन् र मानिसलाई सिद्ध पार्ने परमेश्‍वरको सही मार्गमा खुट्टा टेकेका हुन्छन्। यसभन्दा पहिले, मानिसहरूले परमेश्‍वरको अनुग्रह खोजेर, वा शान्ति र आनन्द खोजेर मात्रै परमेश्‍वरको काम प्राप्त गर्न सक्थे, तर अहिले स्थितिहरू फरक छन्। देहधारी परमेश्‍वरका वचनहरूविना, उहाँका वचनहरूको वास्तविकताविना, मानिसहरूले परमेश्‍वरको अनुमोदन प्राप्त गर्न सक्दैनन् र सबै जनालाई परमेश्‍वरले हटाउनुहुनेछ। एक सामान्य आत्मिक जीवन हासिल गर्नको लागि, मानिसहरूले पहिले परमेश्‍वरका वचनहरू खानु र पिउनु पर्छ र तिनलाई अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि त्यही जगमाथि परमेश्‍वरसित एउटा सामान्य सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ। तैँले कसरी सहकार्य गर्छस्? परमेश्‍वरका मानिसहरूको गवाहीमा तँ कसरी दृढ भई खडा हुन्छस्? तैँले परमेश्‍वरसित कसरी सामान्य सम्बन्ध निर्माण गर्छस्?

तेरो दैनिक जीवनमा परमेश्‍वरसित तेरो सामान्य सम्बन्ध छ कि छैन भनी कसरी हेर्ने:

१. के तँ परमेश्‍वरको आफ्नै गवाहीमा विश्‍वास गर्छस्?

२. के तँ परमेश्‍वरका वचनहरू सत्य र त्रुटिहीन छन् भनी आफ्नो हृदयमा विश्‍वास गर्छस्?

३. के तँ उहाँका वचनहरू अभ्यास गर्ने व्यक्ति होस्?

४. के तँ उहाँको आदेशप्रति विश्‍वासयोग्य छस्? उहाँको आदेशप्रति विश्‍वासयोग्य हुन तँ के गर्छस्?

५. के तैंले गर्ने सबै कुरा परमेश्‍वरलाई प्रसन्न तुल्याउन र उहाँप्रति विश्‍वासयोग्य हुनका लागि हुन्?

माथि सूचीबद्ध गरिएका कुराहरूद्वारा, तैँले वर्तमान चरणमा परमेश्‍वरसँग तेरो सामान्य सम्बन्ध छ कि छैन सो जाँच्न सक्छस्।

यदि तँ परमेश्‍वरको आदेश स्वीकार्न, उहाँको प्रतिज्ञा स्विकार्न र पवित्र आत्माको मार्गलाई पछ्याउन सक्छस् भने, तँ परमेश्‍वरको इच्छामा हिँडिरहेको छस्। तेरो मनभित्र, के तैंले पवित्र आत्माको बाटोलाई स्पष्ट रूपमा बुझेको छस्? अहिले, के तँ पवित्र आत्माको मार्ग अनुरूप काम गर्छस्? के तेरो हृदय परमेश्‍वरसँग नजिक हुन्छ? के तँ पवित्र आत्माको सबैभन्दा नयाँ ज्योतिसँग कदम मिलाएर हिँड्ने इच्छा गर्छस्? के तँ परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिने इच्छा गर्छस्? के तँ पृथ्वीमा परमेश्‍वरको महिमाको प्रकटीकरण बन्न चाहन्छस्? के तँसँग परमेश्‍वरले तँबाट माग गर्नुभएको कुरा पूरा गर्ने संकल्प छ? यदि, जब परमेश्‍वरका वचनहरू बोलिन्छ तब तँभित्र सहकार्य गर्ने संकल्प हुन्छ, र परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्ने संकल्प हुन्छ भने—यदि यो तेरो मानसिकता हो भने—त्यसको अर्थ परमेश्‍वरको वचनले तेरो हृदयमा फल फलाएको छ भन्‍ने हुन्छ। यदि तँमा त्यस्तो संकल्पको अभाव छ भने, यदि तँसँग तैँले पछ्याउनु पर्ने कुनै लक्ष्य छैन भने, त्यसको अर्थ यो हो कि तेरो हृदय परमेश्‍वरद्वारा प्रभावित भएको छैन।

जब मानिसहरू आधिकारिक रूपमा परमेश्‍वरको राज्यको तालिममा प्रवेश गर्छन्, तब परमेश्‍वरले तिनीहरूबाट गर्नुहुने मागहरू उच्च स्तरमा पुग्छन्। कुन दृष्टिकोणमा यी उच्च मागहरूलाई देख्न सकिन्छ? पहिले, मानिसहरूसँग जीवन छैन भनेर भनिन्थ्यो। आज, तिनीहरू जीवनको खोजी गर्छन्, तिनीहरू परमेश्‍वरका मानिसहरू बन्न, परमेश्‍वरबाट प्राप्त हुन, परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध हुन चाहन्छन्। के यो उच्च स्तर होइन र? वास्तवमा, परमेश्‍वरले मानिसहरूबाट गर्नुहुने मागहरू पहिलेको भन्दा सरल छन्। मानिसहरू सेवा-कर्ताहरू हुनु वा मर्नु आवश्यक छैन—तिनीहरू परमेश्‍वरका मानिसहरू बन्नुपर्छ, बस त्यत्ति मात्र हो। के यो अझ सरल छैन र? तैंले आफ्नो हृदयलाई परमेश्‍वरमा समर्पण गर्ने र उहाँको अगुवाइमा समर्पित हुने मात्र गर्नुपर्छ, र सबै कुरा सफल हुनेछ। तँ किन यो यति कठिन छ भन्‍ने महसुस गर्छस्? आज उल्‍लेख गरिएको जीवनमा प्रवेश गर्ने कुरा पहिलेको तुलनामा स्पष्ट छ। विगतमा, मानिसहरू अन्योलमा हुन्थे र सत्य वास्तविकता के हो सो जान्दैनथिए। वास्तवमा, परमेश्‍वरको वचन सुनेर प्रतिक्रिया गर्नेहरू, पवित्र आत्माद्वारा ज्ञान र प्रकाश पाएकाहरू, र परमेश्‍वरको सामु उहाँको सिद्धता प्राप्त गर्नेहरू र स्वभाव परिवर्तन गरेकाहरू—त्यस्ता सबै मानिसहरूसित जीवन हुन्छ। परमेश्‍वर जीवित प्राणीहरू चाहनुहुन्छ, मरेका थोकहरू होइन; यदि तँ मरेको छस् भने, तँसँग जीवन हुँदैन, र परमेश्‍वर तँसँग बोल्नुहुनेछैन, उहाँले तँलाई उहाँका मानिसहरूमध्ये एकको रूपमा उठाउनुहुने कुरा त परै जाओस्। तँलाई परमेश्‍वरले माथि उठाउनु भएकोले र उहाँबाट त्यत्ति ठूलो आशिष्‌ पाएको हुनाले, यसले तिमीहरू जीवन भएका, र परमेश्‍वरबाट आएको जीवनका पाएका मानिसहरू हौ भन्ने देखाउँछ।

जीवनको स्वभाव परिवर्तन गर्न खोजको क्रममा, अभ्यासको मार्ग सरल छ। यदि तेरो व्यावहारिक अनुभवमा, तैँले पवित्र आत्माको वर्तमान वचनहरू पालन गर्न र परमेश्‍वरको काम अनुभव गर्न सक्छस् भने, तेरो स्वभाव परिवर्तन हुन सक्छ। यदि तँ पवित्र आत्माले जे भन्नुहुन्छ ती सबै पालन गर्छस् भने, र पवित्र आत्माले जे भन्नुहुन्छ त्यसको खोजी गर्छस् भने, तँ उहाँको आज्ञापालन गर्ने व्यक्ति होस्, र तेरो स्वभावमा परिवर्तन हुनेछ। पवित्र आत्माको वर्तमान वचनहरूद्वारा मानिसहरूका स्वभाव परिवर्तन हुन्छन्; यदि तँ सधैँ तेरो पुरानो अनुभव र विगतका नियमहरूमा टाँसिरहन्छस् भने, तेरो स्वभाव परिवर्तन हुन सक्दैन। यदि पवित्र आत्माको आजका वचनहरूले सबै मानिसहरू सामान्य मानवतामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्छ, तर तँ बाहिरी थोकहरूको मोहमा अल्झिरहन्छस् भने, र वास्तविकताको बारेमा अलमल्ल पर्छस् र त्यसलाई गम्भीरतासाथ लिँदैनस् भने, तँ त्यस्तो व्यक्ति होस् जो पवित्र आत्माको काम गतिमा हिँड्न सक्दैन, जो पवित्र आत्माको मार्गनिर्देशनको मार्गमा प्रवेश गरेको छैन। तेरो स्वभाव परिवर्तन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा, तँ पवित्र आत्माको वर्तमान वचनहरूको गतिलाई पछ्याउन सक्छस् कि सक्दैनस् र तँसँग साँचो ज्ञान छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। यो तिमीहरूले पहिले जे बुझेका थियौ त्यस्तो होइन। तैंले पहिले स्वभावमा परिवर्तन हुनु भनेको कुरै नबुझी हतारमा दोष दिने तिमीहरू परमेश्‍वरको अनुशासनमा परेर विचार नगरी बोल्न छाड्नु हो भनी बुझेको थिइस्; तर त्यो परिवर्तनको एउटा पक्ष मात्र हो। अहिले, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पवित्र आत्माको मार्गनिर्देशनलाई पछ्याउनु हो: परमेश्‍वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्नु र उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो पालन गर्नु हो। मानिसहरूले आफ्नो स्वभाव आफै परिवर्तन गर्न सक्दैनन्; तिनीहरू परमेश्‍वरका वचनहरूको न्याय र सजाय, र दुःखकष्ट अनि शोधनबाट भएर जानैपर्छ, वा उहाँका वचनहरूद्वारा निराकरण गरिनु, अनुशासित गरिनु र छिँवलिनु पर्छ। तब मात्र तिनीहरूले परमेश्‍वरप्रति आज्ञाकारीता र बफादारीता हासिल गर्न सक्दछन्, र उप्रान्त उहाँप्रति लापरवाही हुनेछैनन्। परमेश्‍वरका वचनहरूको शोधनमा पर्दा नै मानिसहरूको स्वभाव परिवर्तन हुँदछ। उहाँका वचनहरूको प्रकटीकरण, न्याय, अनुशासन, र निराकरणद्वारा मात्र तिनीहरू उप्रान्त सोचविचार नगरी काम गर्न छोड्छन् तर त्यसको साटो स्थिर र शान्त बन्छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो, कि परमेश्‍वरका वर्तमान वचनहरू, र उहाँको काम मानिसहरूका विचारसँग मेल खाँदैनन् भने पनि तिनीहरू ती कुराको अधीनमा बस्न सक्छन्, तिनीहरू ती धारणाहरूलाई एकातिर पन्साएर स्वेच्छाले अधीनमा बस्न सक्छन्। विगतमा, स्वभाव परिवर्तनको कुराले मुख्य रूपमा आफैलाई त्याग्न सक्ने हुनु, देहलाई दुःख भोग्न दिनु, आफ्नो शरीरलाई अनुशासनमा राख्नु, र आफैलाई शारीरिक अभिलाषाहरूबाट मुक्त गर्नु भन्ने कुरालाई बुझाउथ्यो, जुन स्वभावमा आउने एक प्रकारको परिवर्तन हो। आज, स्वभाव परिवर्तनको साँचो अभिव्यक्ति परमेश्‍वरका वर्तमान वचनहरू पालन गर्नु र उहाँको नयाँ कामलाई साँचो रूपमा जान्‍नु हो। यस तरिकाले, मानिसहरूका आफ्‍नै धारणाहरूले रङ्गिएका तिनीहरूका परमेश्‍वरसम्‍बन्धी पहिलेको बुझाइलाई हटाउन सकिन्छ, र तिनीहरूले परमेश्‍वरको साँचो ज्ञान र उहाँप्रतिको आज्ञापालन प्राप्त गर्न सक्छन्—स्वभावमा परिवर्तनको सच्‍चा अभिव्यक्ति यही नै हो।

जीवनमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूको खोजी परमेश्‍वरको वचनमा आधारित हुन्छ। यसभन्दा पहिले, सबै कुरा उहाँको वचनद्वारा पूरा गरिन्छ भनेर भनिन्थ्यो, तर यो तथ्य कसैले पनि देखेन। यदि तँ वर्तमान चरणको अनुभवमा प्रवेश गर्छस् भने, तँलाई सबै कुरा स्पष्ट हुनेछ, र तैंले भविष्यका परीक्षाहरूका लागि राम्रो आधार निर्माण गरिरहेको हुनेछस्। परमेश्‍वरले जे भन्नु भए पनि, उहाँको वचनमा प्रवेश गर्नुमा ध्यान दे। जब परमेश्‍वर उहाँले मानिसहरूलाई सजाय दिन थाल्नुहुनेछ भनी भन्नुहुन्छ, उहाँको सजायलाई स्वीकार गर्। जब परमेश्‍वर मानिसहरूलाई मर भनी भन्नुहुन्छ, त्यो परीक्षालाई स्वीकार गर्। यदि तँ सधैँ उहाँको सबैभन्दा नयाँ वाणीहरूमा जिउँछस् भने, आखिरमा परमेश्‍वरका वचनहरूले तँलाई सिद्ध पार्नेछ। तँ जति धेरै परमेश्‍वरका वचनहरूमा प्रवेश गर्छस्, त्यति नै चाँडो तँ सिद्ध पारिनेछस्। म किन एकपछि अर्को सङ्गतिमा तिमीहरूलाई परमेश्‍वरका वचनहरू जान्ने र तिनमा प्रवेश गर्ने आग्रह गर्दछु? जब तँ परमेश्‍वरका वचनहरूको पछि लाग्छस् र ती अनुभव गर्छस्, र उहाँका वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गर्छस्, तब मात्र पवित्र आत्माले तँभित्र काम गर्ने मौका पाउनुहुन्छ। त्यसकारण, परमेश्‍वरले काम गर्ने हरेक विधिमा तिमीहरू सबै सहभागीहरू हौ, र तिमीहरूको पीडा जुनसुकै हदको भए पनि, आखिरमा तिमीहरू सबैले “निशानी” प्राप्त गर्नेछौ। तिमीहरूको अन्तिम सिद्धता प्राप्त गर्नको लागि, तिमीहरू परमेश्‍वरका सम्पूर्ण वचनहरूमा प्रवेश गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई पवित्र पार्ने काम एकतर्फी हुँदैन; उहाँलाई मानिसहरूको सहकार्य चाहिन्छ, उहाँलाई सबैको विवेकशील सहकार्य चाहिन्छ। परमेश्‍वरले जे भन्नुभए पनि, उहाँका वचनहरूमा प्रवेश गर्नमा ध्यान देओ—यो तिमीहरूको जीवनका लागि अझै बढी लाभदायक हुनेछ। सबै कुरा तिमीहरूको स्वभावमा परिवर्तन हासिल गर्नका लागि हो। जब तँ परमेश्‍वरका वचनहरूमा प्रवेश गर्छस्, तेरो हृदय उहाँद्वारा प्रभावित हुनेछ, र तँ परमेश्‍वरले उहाँको कामको यस चरणमा प्राप्त गर्न चाहनुभएको सबै कुरा जान्न तँ सक्षम हुनेछस्, र तँमा त्यो हासिल गर्ने संकल्प हुनेछ। सजाय दिइएको समयमा, केही मानिसहरू थिए जसले यो काम गर्ने एउटा तरिका हो भनी विश्‍वास गरे, र परमेश्‍वरका वचनहरूमा विश्‍वास गरेनन्। फलस्वरूप, तिनीहरू शोधनबाट भएर गएनन्, र केही प्राप्त नगरी र नबुझी सजायको समयबाट बाहिर निस्के। केही मानिसहरू यस्ता थिए जो रत्तीभर पनि शङ्का नगरी यी वचनहरूमा प्रवेश गरे, जसले परमेश्‍वरका वचनहरू त्रुटिहीन सत्य हो र मानवजातिलाई सजाय दिइनुपर्छ भनी भने। तिनीहरूले केही समयसम्म त्यहाँ संघर्ष गरे, आफ्नो भविष्य र आफ्नो गन्तव्यलाई त्यागे, र जब तिनीहरू देखा परे, तिनीहरूका स्वभावमा केही परिवर्तन आएको थियो र तिनीहरूले परमेश्‍वरबारे गहिरो बुझाइ प्राप्त गरेका थिए। सजायबाट भएर आउने सबैले परमेश्‍वरको प्रेमिलोपन महसुस गरे, र यस चरणको काममा परमेश्‍वरको महान् प्रेम तिनीहरूमाथि आएको, साथै त्यो परमेश्‍वरको प्रेमको विजय र मुक्ति हो भन्‍ने थाहा पाए। तिनीहरूले परमेश्‍वरका विचारहरू सधैँ असल हुन्छन्, र परमेश्‍वरले मानिसमा गर्नुहुने सबै कुरा घृणाबाट होइन, तर प्रेमबाट आउँदछ भनेर पनि भने। जसले परमेश्‍वरका वचनहरूमा विश्‍वास गरेनन्, जसले उहाँका वचनहरूमा चासो दिएनन्, तिनीहरू सजायको समयमा शोधनबाट भएर गएनन्, फलस्वरूप, पवित्र आत्मा तिनीहरूसँग हुनुहुन्नथ्यो र तिनीहरूले केही पनि प्राप्त गरेनन्। जुन मानिसहरू सजायको समयमा प्रवेश गरे, तिनीहरू शोधनबाट भएर गए पनि, पवित्र आत्माले लुकेर तिनीहरूभित्र काम गर्दैहुनुहुन्थ्यो र यसको फलस्वरूप तिनीहरूका जीवनको स्वभाव परिवर्तन भयो। सबै बाहिरी रूपरङ्ग हेर्दा कोही-कोही अति सकारात्मक, सारा दिन प्रसन्नताले भरिएका देखिन्थे, तर तिनीहरू परमेश्‍वरका वचनहरूको शोधन हुने स्थितिभित्र प्रवेश गरेनन् र यसैले अलिकति पनि परिवर्तन भएनन्, जुन परमेश्‍वरका वचनहरूमा विश्‍वास नगर्नुको परिणाम थियो। यदि तँ परमेश्‍वरका वचनहरूमा विश्‍वास गर्दैनस् भने, पवित्र आत्माले तँभित्र काम गर्नुहुनेछैन। उहाँका वचनहरूमा विश्‍वास गर्ने सबैकहाँ परमेश्‍वर देखा पर्नुहुन्छ, र उहाँका वचनहरूमा विश्‍वास गर्ने र तिनलाई स्वीकार गर्नेहरूले उहाँको प्रेम प्राप्त गर्न सक्‍नेछन्!

परमेश्‍वरको वचनहरूको वास्तविकतामा प्रवेश गर्नका निम्ति, तैंले अभ्यासको मार्गलाई भेट्टाउनुपर्छ र परमेश्‍वरका वचनहरूलाई कसरी अभ्यास गर्ने सो जान्नुपर्छ। यसरी मात्र तेरो जीवनको स्वभावमा परिवर्तन हुनेछ, यस मार्गद्वारा मात्र तँ परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध पारिन सक्छस्, र परमेश्‍वरद्वारा यस प्रकारले सिद्ध पारिएका मानिसहरू मात्र उहाँको इच्छाअनुरूप हुन सक्छन्। नयाँ ज्योति प्राप्त गर्न, तँ उहाँका वचनहरूभित्र जिउनुपर्छ। पवित्र आत्माद्वारा एक पटक मात्र उत्प्रेरित भएर यो हुँदैन, तँ अझ गहिराइमा जानुपर्छ। जो मात्र एक पल्ट प्रभावित भएका छन्, तिनीहरूको भित्री उत्साह जागृत हुन्छ, र तिनीहरू खोजी गर्न चाहन्छन्, तर यो खोजी लामो समयसम्म रहन सक्दैन; तिनीहरू निरन्तर पवित्र आत्माद्वारा उत्प्रेरित हुनुपर्दछ। विगतमा धेरै चोटि मैले परमेश्‍वरका आत्माले मानिसहरूका आत्माहरूलाई प्रभावित गर्न सक्नुभएको होस् भन्ने मेरो आशा व्यक्त गरेको छु, ताकि तिनीहरूले तिनीहरूको जीवन स्वभावमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरून्, र परमेश्‍वरद्वारा प्रभावित हुन खोज्‍ने क्रममा, त्यसद्वारा तिनीहरूले आफ्नै अपर्याप्तताहरू बुझ्न सकून्, र उहाँका वचनहरू अनुभव गर्ने प्रक्रियामा, तिनीहरू आफैले आफ्ना अशुद्धताहरूलाई (स्व-धार्मिकता, अहङ्कार, धारणाहरू, इत्यादिलाई) हटाउन सकून्। नयाँ प्रकाश प्राप्त गर्न सक्रिय भएर मात्र पर्याप्त हुन्छ भनी नसोच—तिमीहरूले सबै नकारात्मक कुराहरूलाई पनि फाल्नुपर्छ। एकातिर, तिमीहरू सकारात्मक पक्षबाट प्रवेश गर्नु आवश्यक छ, र अर्कोतिर, तिमीहरूले नकारात्मक पक्षबाट आएका सबै अशुद्ध कुराहरूबाट आफैलाई छुटाउनुपर्छ। तैंले आफूभित्र अझै कुन-कुन अशुद्धताहरू छन् सो बुझ्नका निम्ति निरन्तर आफैलाई जाँच्नुपर्छ। मानवजातिको धार्मिक विचारहरू, अभिप्रायहरू, आशाहरू, स्व-धार्मिकता र अहङ्कार सबै अशुद्ध थोकहरू हुन्। आफैभित्र हेर र तँमा कुन धार्मिक धारणाहरू छन् कि भनी बुझ्न सबै कुरालाई परमेश्‍वरको प्रकाशका वचनहरूसँग तुलना गर्। जब तैंले ती कुराहरूलाई साँचो रूपमा बुझ्छस्, तब मात्र तैँले तिनलाई हटाउन सक्छस्। कतिपय मानिसहरू भन्छन्: “अहिले पवित्र आत्माको वर्तमान कामको ज्योतिलाई पछ्याउनु मात्रै पनि पर्याप्त छ। अरू कुनै कुराको झमेलामा पर्नु आवश्यक छैन।” तर त्यसपछि, जब तेरा धार्मिक विचारहरू जाग्छन्, तैँले तीबाट कसरी छुटकारा पाउँछस्? के तँलाई आज परमेश्‍वरका वचनहरू पालन गर्नु साधारण कुरा हो भन्‍ने लाग्छ? यदि तँ धर्मको मानिस होस् भने, तेरा धार्मिक विचारहरू र तेरो हृदयमा भएका परम्परागत धार्मिक सिद्धान्तहरूबाट नै बाधाहरू उत्पन्न हुन सक्छन्, र जब यी कुराहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यसले तँलाई नयाँ कुराहरूको स्वीकार गर्नमा बाधा दिन्छ। यी सबै वास्तविक समस्याहरू हुन्। यदि तैंले पवित्र आत्माको हालका वचनहरूलाई मात्र पालन गरिस् भने, तैँले परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्न सक्दैनस्। तैँले पवित्र आत्माको वर्तमान ज्योतिको खोजी गर्ने क्रममा तेरो मनमा कुन धारणा र अभिप्रायहरू छन्, र तँमा कुन-कुन मानवीय स्व-धार्मिकता छन्, र कुन-कुन व्यवहारहरू परमेश्‍वरको निम्ति अनाज्ञाकारी छन् त्यो थाहा पाउनुपर्छ। यी सबै कुरा बुझेपछि, तैंले ती सबैलाई फाल्नुपर्छ। तैंले आफ्नो पहिलेका कार्यहरू र व्यवहारहरू त्याग्नु भनेको तैंले आज पवित्र आत्माले बोल्नुहुने वचनहरू पालन गर्न आफैलाई सक्षम तुल्याउनका निम्ति हो। अर्कोतिर, स्वभावमा परिवर्तन गर्ने कार्य परमेश्‍वरका वचनहरूद्वारा हासिल हुन्छ, अर्कोतिर, यसको निम्ति मानिसको तर्फबाट सहकार्यको आवश्यकता पर्छ। एकतिर परमेश्‍वरको काम छ र अर्कोतिर मानव अभ्यास छ, र दुवै अनिवार्य छन्।

तिमीहरूको भविष्यको सेवाको मार्गमा, तिमीहरूले कसरी परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्न सक्छौ? एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको जीवनमा प्रवेश गर्नु, स्वभाव परिवर्तन गर्नु र सत्यमा गहिरो रूपले प्रवेश गर्न खोजी गर्नु हो—सिद्धता प्राप्त गर्ने र परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त हुने मार्ग यही हो। तिमीहरू सबै परमेश्‍वरको आज्ञा प्राप्त गर्नेहरू हौ, तर कस्तो प्रकारको आज्ञा? यो कामको अर्को चरणसँग सम्बन्धित छ; कार्यको अर्को चरण सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा गरिने अझ ठूलो कार्य हुनेछ, त्यसैले आज, तिमीहरूले आफ्नो जीवन स्वभाव परिवर्तन गर्न खोज्‍नुपर्छ, यसैले कि भविष्यमा तिमीहरू साँच्चै परमेश्‍वरले उहाँको कामद्वारा महिमा प्राप्त गर्ने प्रमाण बन्नेछौ, जसले तिमीहरूलाई उहाँको भविष्यको कामको उदाहरण बनाउँछ। आजको खोजी पूर्ण रूपमा भविष्यको कामका लागि जग बसाल्नका निम्ति नै हो, यसैले कि तिमीहरू परमेश्‍वरद्वारा प्रयोग हुन सक र उहाँको साक्षी दिन सक। यदि तिमीहरूले यसलाई आफ्नो खोजीको लक्ष्य बनाउँछौ भने, तिमीहरू पवित्र आत्माको उपस्थिति प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछौ। तैँले आफ्नो खोजको लक्ष्य जति उच्च राख्छस्, तँ त्यति नै बढी सिद्ध पारिन सक्छस्। तँ सत्यको पछि जति धेरै लाग्छस्, पवित्र आत्माले त्यति नै धेरै काम गर्नुहुन्छ। तैँले आफ्नो खोजमा जति धेरै ऊर्जा लगाउँछस्, तैँले त्यत्ति नै बढी प्राप्त गर्नेछस्। पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई तिनीहरूको भित्री अवस्थाअनुसार सिद्ध पार्नुहुन्छ। केही मानिसहरू तिनीहरू परमेश्‍वरद्वारा प्रयोग हुनु वा उहाँद्वारा सिद्ध हुनु इच्छुक छैनन्, तिनीहरू आफ्नो देह सुरक्षित होस् र कुनै किसिमको दुर्भाग्य भोग्नु नपरोस् मात्र भन्छन्। केही मानिसहरू राज्यमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक हुन्छन् तापनि अतल कुण्डमा खसालिन तयार हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा, परमेश्‍वरले तेरो त्यो इच्छा पनि पूरा गरिदिनुहुनेछ। तँ जुन कुराको पछि लाग्छौ परमेश्‍वरले त्यो पूरा गराइदिनुहुनेछ। त्यसैले अहिले तँ कुन कुराको पछि लाग्दैछस्? के यो सिद्ध पारिनु हो? के तेरा वर्तमान कार्य र व्यवहारहरू परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध हुन र उहाँद्वारा प्राप्त गरिनका लागि हुन्? तैँले यसरी नै दिनहुँ निरन्तर आफैलाई मापन गर्नुपर्छ। यदि तँ आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले एउटै लक्ष्यको पछि लाग्छस् भने, परमेश्‍वरले निश्चित रूपमा तँलाई सिद्ध बनाउनुहुनेछ। पवित्र आत्माको बाटो यस्तै हुन्छ। पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई जुन बाटोमा डोऱ्याउनुहुन्छ त्यो तिनीहरूको खोजको माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ। परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध हुन र प्राप्त गरिनको लागि तैँले जति धेरै तृष्णा गर्छस्, पवित्र आत्माले तँभित्र त्यत्ति नै बढी काम गर्नुहुनेछ। तँ खोजी गर्न जति असफल हुन्छस्, र तँ जति धेरै नकारात्मक र पतनतर्फ बढ्छस्, तैँले पवित्र आत्मालाई काम गर्ने अवसरहरूबाट त्यति नै वञ्चित गर्छस्; समय बित्दैजाँदा, पवित्र आत्माले तँलाई त्याग्नुहुनेछ। के तँ परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध हुने इच्छा गर्छस्? के तँ परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिने इच्छा गर्छस्? के तँ परमेश्‍वरद्वारा प्रयोग गरिने इच्छा गर्छस्? परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध पारिन, प्राप्त गरिन, र प्रयोग गरिनका निम्ति तिमीहरूले सबै कुरा गर्दै पछि लाग्नुपर्छ, यसैले कि ब्रह्माण्ड र सबै थोकले तिमीहरूमा परमेश्‍वरका कार्यहरू प्रकट भएका देखून्। सबै थोकको बीचमा तिमीहरू मालिक हौ, र अस्तित्वमा भएका सबै कुराको बीचमा तिमीहरूले आफूद्वारा परमेश्‍वरलाई गवाही र महिमाको आनन्द लिन दिनेछौ—तिमीहरू सबै पुस्ताहरूमा सबैभन्दा धन्यका हौ भन्ने कुराको प्रमाण यही हो!

अघिल्लो: परमेश्‍वरप्रतिको सच्‍चा प्रेम स्वाभाविक हुन्छ

अर्को: परमेश्‍वरलाई साँच्चै प्रेम गर्नेहरू ती हुन् जो उहाँको व्यावहारिकताप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित हुन सक्छन्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सम्बन्धित विषयवस्तु

परमेश्‍वरको वचनद्वारा सबै कुरा प्राप्त हुन्छ

परमेश्‍वरले उहाँको वचन बोल्नुहुन्छ र विभिन्न युगअनुसार विभिन्न युगमा उहाँको काम गर्नुहुन्छ, उहाँले फरक-फरक वचनहरू बोल्नुहुन्छ। परमेश्‍वरले...

परमेश्‍वर स्वयम् अद्वितीय १

परमेश्‍वरको अख्तियार (१)मेरा विगतका धेरै सङ्गतिहरू परमेश्‍वरको कार्य, परमेश्‍वरको स्वभाव, र परमेश्‍वर स्वयम्‌सँग सम्‍बन्धित थिए। यी...

भ्रष्ट मानिसले परमेश्‍वरलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन

मानिस अहिलेसम्म अन्धकारको प्रभावको कवचमुनि जिएको छ, शैतानको प्रभावको बन्धनमा परेको छ, उम्‍कनलाई असमर्थ छ, र उसको स्वभाव शैतानद्वारा संचालित...

दुई देहधारणहरूले देहधारणको महत्त्व पूरा गर्छन्

परमेश्‍वरले गर्नुभएको कामको हरेक चरणको आफ्‍नै व्यवहारिक महत्त्व छ। त्यो बेला, जब येशू आउनुभयो, उहाँ पुरुषको स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, र यस पटक...

सेटिङ्ग

  • टेक्स्ट
  • थिमहरू

पृष्ठभूमिको रङ्ग

थिमहरू

फन्टहरू

फन्टको आकार

लाइन स्पेसिङ्ग

लाइन स्पेसिङ्ग

पृष्ठको चौडाइ

विषयवस्तु

खोजी

  • यो शब्दको खोजी गर्नुहोस्
  • यो पुस्तकमा खोजी गनुृहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्