परमेश्‍वरको वचन | “सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू अध्याय २६”

13 नोभेम्बर 2021

अब विपत्तिहरू भइरहेका छन्। हामी कसरी विपत्तिहरुको बीचमा प्रभुलाई स्वागत गर्ने मौका पाउन सक्छौं? उत्तर प्राप्त गर्न हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्