Christian Documentary "सबै थोकमाथि सार्वभौमिकता भएका परमेश्‍वर" अंश : परमेश्‍वरले जलप्रलयद्वारा पृथ्वीको विनाश गर्नुभएको

30 जनवरी 2021

When you watch the spectacular Christian movie clip God's Destruction of the Earth With a Flood, you'll discover the holy, righteous disposition of God and His care and compassion for mankind, and will find the path to God's salvation amid disasters.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Hebrew Bible verses: Copyright to the Bible Society in Israel, used with permission.

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्