परमेश्‍वरले संसार सृष्टि गर्नुभएको

1 सेप्टेम्बर 2021

Genesis records how, in the beginning, God miraculously created the world. This Christian movie clip presents you with God's amazing accomplishment of creating the world.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्