Christian Crosstalk | हामीले प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गरेका छौँ (Nepali Subtitles)

8 मार्च 2021

दुई हजार वर्षसम्म, प्रभुका विश्‍वासीहरूको सबैभन्दा ठूलो आशा सधैँ उहाँको आगमनलाई स्वागत गर्ने र स्वर्गको राज्यभित्र उठाइलगिने नै रही आएको छ। त्यसोभए, प्रभुलाई स्वागत गर्ने सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभ्यास के हो त? प्रभु येशूले भन्नुभयो, “मेरो भेडाले मेरो सोर सुन्छ” (यूहन्‍ना १०:२७), “जब उहाँ, अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाइ गर्नुहुनेछ” (यूहन्‍ना १६:१३)। प्रभुलाई स्वागत गर्ने बारेमा यी पदहरूको सम्‍बन्ध के छ त? प्रभुलाई स्वागत गर्न हामीले आफैलाई सक्षम पार्न हामीले के गर्न सक्छौं त? हामीले प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गरेका छौँ भन्‍ने शीर्षकको यस छलफलले धार्मिक संसारबाट आएका दुई विश्‍वासीहरूको कथाद्वारा यी प्रश्नहरूको जबाफहरू दिएको छ जसले प्रभुलाई स्वागत गरे …

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्