Gospel Movie Extract 2 From "Waiting": The Wise Virgin Can Distinguish Between the True Christ and False Christs

5 जनवरी 2021

Faced with the second coming of the Lord, will you be too scared of false Christs that you'll close the door to protect yourself and wait for the Lord's revelation, or will you act like the wise virgin, and heed God's voice and greet the Lord's return? This short video will tell you how to welcome the Lord's second coming.

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्