Nepali Christian Song 2022 | न्याय मानिसलाई सिद्ध पार्ने परमेश्‍वरको मुख्य तरिका हो | with lyrics

15 जनवरी 2022

कोरस

मानिसलाई कसरी सिद्ध पारिन्छ?

परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावद्वारा।

धार्मिकता र प्रताप,

क्रोध, श्राप र न्याय,

उहाँको स्वभावमा मुख्यतः यिनै हुन्छन्

र न्यायसँगै मानिसलाई सिद्ध पार्नुहुन्छ।

पद १

केही मानिसहरू बुझ्दैनन्

र सोध्छन्, किन

उहाँले न्याय र श्रापद्वारा मात्र

मानिसलाई सिद्ध पार्न सक्नुहुन्छ?

उहाँको श्रापले, के मानिस मर्ने थिएन?

पद २

“उहाँले न्याय गर्नुभयो भने, के मानिस निन्दित हुँदैन?”

ऊ कसरी अझै सिद्ध पारिन सक्छ?

यी प्रश्न तिनले सोध्छन्,

जसले उहाँको काम पटक्कै जान्दैनन्।

कोरस

मानिसलाई कसरी सिद्ध पारिन्छ?

परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावद्वारा।

धार्मिकता र प्रताप,

क्रोध, श्राप र न्याय,

उहाँको स्वभावमा मुख्यतः यिनै हुन्छन्

र न्यायसँगै मानिसलाई सिद्ध पार्नुहुन्छ।

पद ३

उहाँले सराप्नुहुन्छ मानिसको अनाज्ञाकारिता

र न्याय गर्नुहुन्छ मानिसको सबै पाप।

उहाँले उग्र, कठोर भएर बोल्नु भएपनि,

कडा वचनले मानिसको भित्री सार खुलाउनुहुन्छ।

पूर्व कोरस

यस्तो न्यायले मानिसलाई आफ्नो

देहको सार देखाउँछ

र उहाँको आज्ञापालनमा ऊ समर्पित हुन्छ।

कोरस

मानिसलाई कसरी सिद्ध पारिन्छ?

परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावद्वारा।

धार्मिकता र प्रताप,

क्रोध, श्राप र न्याय,

उहाँको स्वभावमा मुख्यतः यिनै हुन्छन्

र न्यायसँगै मानिसलाई सिद्ध पार्नुहुन्छ।

ब्रिज

मानिसको देह पापी छ, यो शैतानको हो,

अनाज्ञाकारी र उहाँको सजायको वस्तु हो।

त्यसैले मानिसले आफूलाई चिन्नको लागि

परमेश्‍वरको न्यायको वचन उसमा पर्नुपर्छ,

हरेक प्रकारको शोधन प्रयोग गर्नुपर्छ।

तब मात्र उहाँको कामले फल पाउँछ।

न्याय मानिसलाई सिद्ध पार्ने

उहाँको मुख्य तरिका हो।

कोरस

मानिसलाई कसरी सिद्ध पारिन्छ?

परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावद्वारा।

धार्मिकता र प्रताप,

क्रोध, श्राप र न्याय,

उहाँको स्वभावमा मुख्यतः यिनै हुन्छन्

र न्यायसँगै मानिसलाई सिद्ध पार्नुहुन्छ।

— “थुमालाई पछ्याउनुहोस् र नयाँ गीतहरू गाउनुहोस्” बाट

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्