“सबै थोकमाथि सार्वभौमिकता भएका परमेश्‍वर” (ट्रेलर) | व्यवस्थाको जारी

16 अक्टोबर 2021

अन्त्यको समयका विपत्तिहरू सुरु भएका छन्। सबै थोकको अन्त्य नजिक आउँदैछ। हामीले कसरी परमेश्‍वरको सुरक्षा प्राप्त गर्न र शरणमा प्रवेश पाउन सक्छौं? कृपया हामीलाई Messenger वा WhatsApp मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्