बाट लिइएको विशेष दृश्य 1: “त्यसकारण प्रभु यसरी नै फर्कनुहुन्छ”

21 अप्रील 2021

Christian Movie | प्रत्याशा | बाट लिइएको विशेष दृश्य 1: “त्यसकारण प्रभु यसरी नै फर्कनुहुन्छ”

प्रभुका धेरै विश्‍वासीहरूले निम्‍न बाइबलीय अगमवाणी पढेका छन्: “अनि तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महान् महिमाका साथमा स्वर्गको बादलमा आइरहनुभएको देख्‍नेछन्” (मत्ती २४:३०)। तिनीहरू जब प्रभु फर्कनुहुन्छ, तब उहाँ अवश्य नै बादलको सवारीमा ओर्लनुहुनेछ भन्‍ने विश्‍वास गर्छन्, तर बाइबलमा अरू अगमवाणीहरू पनि छन् जसले भन्छ: “हेर, म चोरजस्तै आउँछु” (प्रकाश १६:१५)। “अनि मध्यरातमा आवाज आयो, हेर, दुलहा आइपुगे; उनलाई भेट्न जाओ” (मत्ती २५:६)। प्रभु खुला रूपमा बादलमा ओर्लनुहुनेछ भन्‍ने अगमवाणीबाहेक, उहाँ गुप्त रूपमा आउनुहुनेछ भन्‍ने अगमवाणीहरू पनि छन् भन्‍ने कुरा स्पष्टै छ। त्यसकारण, उहाँको पुनरागमनसम्‍बन्धी सत्यता के हो?

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्