बाट लिइएको विशेष दृश्य 5 “पासो तोडाइ”

1 जुलाई 2021

Christian Movie | पासो तोडाइ | बाट लिइएको विशेष दृश्य 5: “धार्मिक फरिसीहरूको सार कसरी पत्ता लगाउने”

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्