बाट लिइएको विशेष दृश्य 3 “पासो तोडाइ”

1 जुलाई 2021

Christian Movie | पासो तोडाइ | बाट लिइएको विशेष दृश्य 3: “के धर्मभित्र रही प्रभुलाई विश्‍वास गरेर व्यक्तिले मुक्ति पाउन सक्छ?”

धर्मभित्र, धार्मिक संसारमा पाष्टर र एल्डरहरू शक्तिको स्थानमा हुने भए पनि र तिनीहरू ढोँगी फरिसीहरूको मार्गमा हिँडे पनि, हामीले पाष्टर र एल्डरहरूलाई स्वीकार गर्ने र पछ्याउने भए पनि, हामीले पाष्टर र एल्डरहरूमा होइन, प्रभुमा विश्‍वास गर्छौं भनेर धेरैजसो मानिसहरूले विश्‍वास गर्छन्, त्यसकारण तिनीहरूले हिँड्ने मार्ग पनि फरिसीहरूकै मार्ग हो भनेर कसरी भन्‍न सकिन्छ? के कुनै व्यक्तिले धर्मभित्र रही परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेर साँच्‍चै नै मुक्ति पाउन सक्दैन त?

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्