बाट लिइएको विशेष दृश्य 6 “भक्तिको रहस्य उत्तरकथा”

20 जुन 2021

Christian Movie | भक्तिको रहस्य: उत्तरकथा | बाट लिइएको विशेष दृश्य 6: “देहमा हुनुभएको ख्रीष्‍ट परमेश्‍वर स्वयम्‌ हुनुहुन्छ”

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्