2021 Christian Song | परमेश्‍वरका भेडाहरूले उहाँको आवाज सुन्छन्

22 जुन 2021

ती दिनहरू समाप्त हुनेछन्; यस संसारमा भएका सबै थोक समाप्त हुनेछन्,

र सबै कुरा नयाँ गरी जन्मनेछन्।

यो याद राख्! नबिर्सी! कुनै अस्पष्टता हुन सक्दैन!

स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ, तर परमेश्‍वरका वचनहरू रहिरहनेछन्!

उहाँले एकचोटि फेरि तिमीहरूलाई सल्लाह दिनुहुन्छ:

व्यर्थमा नदगुर! बिउँझ! पश्चात्ताप गर, र मुक्ति नजिकै छ!

परमेश्‍वर पहिले नै तिमीहरूको बीचमा देखा पर्नुभएको छ, र परमेश्‍वरको आवाज उठेको छ।

पवित्र आत्माले मण्डलीहरूसँग बोल्नुहुन्छ,

जसको कान छ, तिनीहरूले सुन्नुपर्छ!

जो जीवित छन् तिनीहरू सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।

केवल उहाँका वचनहरू खा र पि, र तिनलाई शङ्का नगर्।

जो-जो अधीनमा बस्छन् र उहाँका वचनहरू सुन्छन् तिनीहरूले ठूला आशिषहरू पाउनेछन्!

परमेश्‍वरको आवाज उठेको छ; प्रत्येक दिन ताजा र नयाँ हुन्छ।

तैंले परमेश्‍वरलाई देख्छस् र परमेश्‍वरले तँलाई देख्नुहुन्छ; उहाँले तँसँग निरन्तर कुरा गर्नुहुन्छ।

तैपनि, तैँले उहाँलाई स्वीकार गर्दैनस् र उहाँलाई चिन्दैनस्।

परमेश्‍वरका भेडाहरूले उहाँको आवाज सुन्छन्, तर अझै तिमीहरू हिचकिचाउँछौ!

तिमीहरूको हृदय बोधो भएको छ, तिमीहरूका आँखाहरूलाई शैतानले अन्धो बनाएको छ,

र तिमीहरू परमेश्‍वरका महिमित अनुहार देख्न सक्दैनौ—

तिमीहरू कति दयनीय छौ! कस्तो दयनीय! परमेश्‍वरका भेडाहरूले उहाँको आवाज सुन्छन्।

परमेश्‍वरको सिंहासनको सामनेका सातवटा आत्मालाई पृथ्वीका सबै कुनामा पठाइएका छन्

र परमेश्‍वरले उहाँको सन्देशवाहकलाई मण्डलीहरूसँग बोल्न पठाउनुहुन्छ।

उहाँ धर्मी र विश्‍वासयोग्य हुनुहुन्छ;

उहाँ त्यो परमेश्‍वर हुनुहुन्छ जसले मानिसको हृदयका अन्तस्करणहरूलाई जाँच गर्नुहुन्छ।

पवित्र आत्माले मण्डलीहरूसँग बोल्नुहुन्छ,

जसको कान छ, तिनीहरूले सुन्नुपर्छ!

जो जीवित छन् तिनीहरू सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।

केवल उहाँका वचनहरू खा र पि, र तिनलाई शङ्का नगर्।

जो-जो अधीनमा बस्छन् र उहाँका वचनहरू सुन्छन् तिनीहरूले ठूला आशिषहरू पाउनेछन्!

जो कसैले गम्भीरतासाथ परमेश्‍वरको मुहारको खोजी गर्छन्

नयाँ प्रकाश र नयाँ अन्तर्दृष्टिहरू प्राप्त गर्नेछन्

उहाँका वचनहरू तँकहाँ कुनै पनि समयमा देखा पर्नेछ, र तिनले तेरो आत्माको आँखा खोल्नेछन्,

तैँले आत्मिक क्षेत्रका रहस्यहरू देख्नेछस्

राज्यलाई मानिसको बीचमा आएको देख्नेछस्।

शरण स्थानमा प्रवेश गर्, र सबै अनुग्रह र आशिषहरू तँमाथि आउनेछ;

अनिकाल र महामारीले तँलाई छुन सक्नेछैन,

र ब्‍वाँसाहरू, सर्पहरू, बाघहरू र चितुवाहरूले तँलाई हानि गर्न सक्नेछैनन्।

तँ परमेश्‍वरको साथमा जानेछस्, उहाँसँग हिँड्नेछस्, र महिमामा एकसाथ प्रवेश गर्नेछस्!

पवित्र आत्माले मण्डलीहरूसँग बोल्नुहुन्छ,

जसको कान छ, तिनीहरूले सुन्नुपर्छ!

जो जीवित छन् तिनीहरू सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।

केवल उहाँका वचनहरू खा र पि, र तिनलाई शङ्का नगर्।

जो-जो अधीनमा बस्छन् र उहाँका वचनहरू सुन्छन् तिनीहरूले ठूला आशिषहरू पाउनेछन्!

— “थुमालाई पछ्याउनुहोस् र नयाँ गीतहरू गाउनुहोस्” बाट

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्