Nepali Christian Song 2021 | परमेश्‍वर आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ | with lyrics

22 अक्टोबर 2021

पद १

नयाँ युग शुरु गर्न, परमेश्‍वर देह बन्नुहुन्छ

अर्थात पुरानो युगको अन्त्य भएको छ।

हरेक पटक उहाँ आएर, मानवमाझ काम गर्नुहुन्छ

अर्थात नयाँ लडाइँ शुरु भएको छ।

नयाँ काम नहुँदा, पुरानो अन्त्य हुँदैन

र पुरानो काम अन्त्य नहुनु

शैतानसँगको लडाइँ चलिरहेको प्रमाण हो।

कोरस

परमेश्‍वर आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ।

आफ्नो कामलाई गति दिनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ

र पुरानो युगलाई अन्त्य गर्न

आउनुहुने उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ।

यो उहाँले शैतानलाई हराउनुभएको प्रमाण हो,

यो उहाँले संसार विजय गर्नुभएको प्रमाण हो।

बीउ छर्ने र कटनी गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ,

परमेश्‍वर आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ, आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ।

पद २

उहाँ आउनुभइ मानवमाझ नयाँ काम गर्नुभए मात्र

मानव शैतानको राज्यक्षेत्रबाट छुट्न सक्छ

र नयाँ जीवन, नयाँ शुरुवात पाउन सक्छ।

नत्र मानव सधैँ पुरानै युगमा,

शैतानको प्रभावमा बाँच्नेछ।

हर युग उहाँले अगुवाइ गरी, मानिसको एक अंश मुक्त गर्नुहुन्छ र

उहाँको कामसँगै मानव नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ।

उहाँ विजयी हुनुहुँदा, उहाँलाई पछ्याउनेहरू पनि विजयी हुन्छन्।

कोरस

परमेश्‍वर आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ।

आफ्नो कामलाई गति दिनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ

र पुरानो युगलाई अन्त्य गर्न

आउनुहुने उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ।

यो उहाँले शैतानलाई हराउनुभएको प्रमाण हो,

यो उहाँले संसार विजय गर्नुभएको प्रमाण हो।

बीउ छर्ने र कटनी गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ,

परमेश्‍वर आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ।

ब्रिज

उहाँको कामसँगै मानिस नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ।

उहाँको विजयमा, उहाँलाई पछ्याउनेहरू पनि विजयी हुन्छन्।

उहाँको कामसँगै मानिस नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ।

उहाँ विजयी हुनुहुँदा, उहाँलाई पछ्याउनेहरू पनि विजयी हुन्छन्।

कोरस

परमेश्‍वर आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ।

आफ्नो कामलाई गति दिनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ

र पुरानो युगलाई अन्त्य गर्न

आउनुहुने उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ।

यो उहाँले शैतानलाई हराउनुभएको प्रमाण हो,

यो उहाँले संसार विजय गर्नुभएको प्रमाण हो।

बीउ छर्ने र कटनी गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ,

परमेश्‍वर आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ, आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ।

— “थुमालाई पछ्याउनुहोस् र नयाँ गीतहरू गाउनुहोस्” बाट

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्