बाट लिइएको विशेष दृश्य 5: “मेरो प्रभु को हुनुहुन्छ”

15 नोभेम्बर 2020

Christian Movie | मेरो प्रभु को हुनुहुन्छ | बाट लिइएको विशेष दृश्य 5: “परमेश्‍वरका पाइला पछ्याउनेहरूले मात्रै अनन्त जीवनको मार्ग प्राप्त गर्न सक्छन्”

प्रभुमा विश्‍वास गर्ने धेरैजसो मानिसहरूले यो विश्‍वास गर्छन्: बाइबल परमेश्‍वरको वचन र मानिसको साक्षीको विवरण भएकोले र यसले मानिसको लागि उत्कृष्ट सुधार प्रदान गर्नसक्‍ने भएकोले, बाइबल पढेमा यसले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुपर्छ। तर प्रभु येशूले भन्‍नुभयो, “शास्‍त्रहरूमा खोजी गर्दछौ; किनकि तिनमा नै तिमीहरूले अनन्त जीवन पाउँछौ भन्‍ने तिमीहरू सोच्दछौ: अनि मेरो गवाही दिने तिनै हुन्। अनि तिमीहरूले जीवन पाउन सक भनी तिमीहरू मकहाँ आउँदैनौं” (यूहन्‍ना ५:३९-४०)। किन प्रभु येशूले बाइबलमा अनन्त जीवन छैन भनी भन्‍नुभयो? हामीले अनन्त जीवनको मार्ग प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ?

थप हेर्नुहोस्

तपाई र तपाईको परिवारलाई अति आवश्यक छ भनेर आह्वान गर्दै: पीडा बिना सुन्दर जीवन बिताउने मौका प्राप्त गर्न प्रभुको आगमनलाई स्वागत गर्नु। यदि तपाईं आफ्नो परिवारसँग यो आशिष प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न बटन क्लिक गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई प्रभुको आगमनलाई स्वागत गर्ने बाटो फेला पार्न मद्दत गर्नेछौं।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्