परमेश्‍वरको देहधारण आखिरी दिनहरूको न्याय परमेश्‍वरको कार्यका तीन चरणहरू परमेश्‍वरका नामहरूको बारेमा एउटै साँचो परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु अनुग्रहको युग र राज्यको युग ख्रीष्‍टलाई चिन्‍नु परमेश्‍वरको काम र मानिसको काम साँचो ख्रीष्ट र झूटा ख्रीष्टहरू चिन्‍नु परमेश्‍वरको कार्य र उहाँको स्वभावलाई जान्‍नु बाइबल र परमेश्‍वर त्रीएकत्वको अर्थ-अनुवाद परमेश्‍वरको आवाज चिन्‍नु उठाइको साँचो अर्थ परमेश्‍वरको मण्डली र धर्म धार्मिक संसार र सत्तामा रहेकाहरूले परमेश्‍वरको विरुद्ध गर्ने विरोधको सार संसारको दुष्टताको सार र स्रोत ठूला-ठूला विपत्तिहरूका सम्‍बन्धमा हरेक प्रकारको व्यक्तिको नतिजा परमेश्‍वरको प्रतिज्ञा र मानिसको गन्तव्य
  • २० प्रकारका सुसमाचारको सत्यता
    • परमेश्‍वरको देहधारण
    • आखिरी दिनहरूको न्याय
    • परमेश्‍वरको कार्यका तीन चरणहरू
    • परमेश्‍वरका नामहरूको बारेमा
    • एउटै साँचो परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु
    • अनुग्रहको युग र राज्यको युग
    • ख्रीष्‍टलाई चिन्‍नु
    • परमेश्‍वरको काम र मानिसको काम
    • साँचो ख्रीष्ट र झूटा ख्रीष्टहरू चिन्‍नु
    • परमेश्‍वरको कार्य र उहाँको स्वभावलाई जान्‍नु
    • बाइबल र परमेश्‍वर
    • त्रीएकत्वको अर्थ-अनुवाद
    • परमेश्‍वरको आवाज चिन्‍नु
    • उठाइको साँचो अर्थ
    • परमेश्‍वरको मण्डली र धर्म
    • धार्मिक संसार र सत्तामा रहेकाहरूले परमेश्‍वरको विरुद्ध गर्ने विरोधको सार
    • संसारको दुष्टताको सार र स्रोत
    • ठूला-ठूला विपत्तिहरूका सम्‍बन्धमा
    • हरेक प्रकारको व्यक्तिको नतिजा
    • परमेश्‍वरको प्रतिज्ञा र मानिसको गन्तव्य
ख्रीष्ट परमेश्‍वर स्वयम्‌को प्रकटीकरण हुनुहुन्छ

ख्रीष्टको ईश्‍वरीय सारलाई कसरी जान्ने

परमेश्‍वरका प्रासंगिक वचनहरू: देहधारी परमेश्‍वरलाई ख्रीष्‍ट भनिन्छ, र परमेश्‍वरका आत्माले ख्रीष्‍टलाई देहधारण गर्नुभयो। यो देह कुनै पनि देहको मानिसजस्…

ख्रीष्ट परमेश्‍वरको पुत्र हुनुहुन्छ कि परमेश्‍वर स्वयम्‌ हुनुहुन्छ

सन्दर्भका लागि बाइबल पदहरू: “येशूले उसलाई भन्‍नुभयो, म बाटो, सत्य र जीवन हुँ। मद्वारा बाहेक कुनै पनि मानिस पिताकहाँ आउँदैन। यदि तिमीहरूले मलाई चिनेका …

सत्यतालाई स्वीकार नगरी परमेश्‍वर स्वयम्‌लाई मात्र स्वीकार्नुका समस्याका प्रकृति र परिणामहरू

परमेश्‍वरका प्रासंगिक वचनहरू: देहधारी परमेश्‍वरमा विश्‍वास नगर्ने जो कोही पनि—अर्थात् दृश्य परमेश्‍वरमा वा उहाँको काम र वचनहरूमा विश्‍वास नगर्ने, बरु …

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्