परमेश्‍वरको देहधारण आखिरी दिनहरूको न्याय परमेश्‍वरको कार्यका तीन चरणहरू परमेश्‍वरका नामहरूको बारेमा एउटै साँचो परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु अनुग्रहको युग र राज्यको युग ख्रीष्‍टलाई चिन्‍नु परमेश्‍वरको काम र मानिसको काम साँचो ख्रीष्ट र झूटा ख्रीष्टहरू चिन्‍नु परमेश्‍वरको कार्य र उहाँको स्वभावलाई जान्‍नु बाइबल र परमेश्‍वर त्रीएकत्वको अर्थ-अनुवाद परमेश्‍वरको आवाज चिन्‍नु उठाइको साँचो अर्थ परमेश्‍वरको मण्डली र धर्म धार्मिक संसार र सत्तामा रहेकाहरूले परमेश्‍वरको विरुद्ध गर्ने विरोधको सार संसारको दुष्टताको सार र स्रोत ठूला-ठूला विपत्तिहरूका सम्‍बन्धमा हरेक प्रकारको व्यक्तिको नतिजा परमेश्‍वरको प्रतिज्ञा र मानिसको गन्तव्य
 • २० प्रकारका सुसमाचारको सत्यता
  • परमेश्‍वरको देहधारण
  • आखिरी दिनहरूको न्याय
  • परमेश्‍वरको कार्यका तीन चरणहरू
  • परमेश्‍वरका नामहरूको बारेमा
  • एउटै साँचो परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु
  • अनुग्रहको युग र राज्यको युग
  • ख्रीष्‍टलाई चिन्‍नु
  • परमेश्‍वरको काम र मानिसको काम
  • साँचो ख्रीष्ट र झूटा ख्रीष्टहरू चिन्‍नु
  • परमेश्‍वरको कार्य र उहाँको स्वभावलाई जान्‍नु
  • बाइबल र परमेश्‍वर
  • त्रीएकत्वको अर्थ-अनुवाद
  • परमेश्‍वरको आवाज चिन्‍नु
  • उठाइको साँचो अर्थ
  • परमेश्‍वरको मण्डली र धर्म
  • धार्मिक संसार र सत्तामा रहेकाहरूले परमेश्‍वरको विरुद्ध गर्ने विरोधको सार
  • संसारको दुष्टताको सार र स्रोत
  • ठूला-ठूला विपत्तिहरूका सम्‍बन्धमा
  • हरेक प्रकारको व्यक्तिको नतिजा
  • परमेश्‍वरको प्रतिज्ञा र मानिसको गन्तव्य
धार्मिक संसार र शक्तिमा रहेकाहरूको परमेश्‍वरविरोधी सारलाई कसरी पहिचान गर्ने

प्रभु येशूले किन फरिसीहरूलाई श्राप दिनुभयो र फरिसीहरूको सार के थियो

सन्दर्भका लागि बाइबल पदहरू: “त्यसपछि यरूशलेमका शास्‍त्री र फरिसीहरू येशूकहाँ आए, र यसो भने, किन तपाईंका चेलाहरूले पुर्खाको परम्‍परा उल्‍लङ्घन गर्छन्?…

धार्मिक पाष्टर र एल्डरहरू सबैले फरिसीहरूको बाटो हिँडिरहेका छन् भनेर किन भनिन्छ, र तिनीहरूको सार के हो

परमेश्‍वरका प्रासंगिक वचनहरू: मानिस भ्रष्ट पारिएको छ र शैतानको फन्दामा जिउँछ। सबै मानिसहरू शरीरमा जिउँछन्, स्वार्थी इच्‍छाहरूमा जिउँछन्, र तिनीहरूका ब…

धार्मिक पाष्टर र एल्डरहरूलाई वास्तवमै परमेश्‍वरले त्यस ठाउँमा राख्‍नुहुन्छ कि राख्‍नुहुन्न, र पाष्टर र एल्डरहरूको आज्ञापालन गर्नु परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्नु र उहाँलाई पछ्याउनु हो कि होइन

परमेश्‍वरका प्रासंगिक वचनहरू: कुनै व्यक्तिलाई उहाँको सेवा गर्न छनौट गर्दा, परमेश्‍वरसँग सधैँ आफ्ना सिद्धान्तहरू हुन्छन्। मानिसहरूले कल्पना गरेझैं, परम…

धार्मिक संसारका फरिसीहरू र ख्रीष्टविरोधीहरूको छल र नियन्त्रणको अधीनमा कोही रहनुका परिणामहरू, र तिनीहरूले परमेश्‍वरबाट मुक्ति पाउन सक्छन् कि सक्दैनन्

परमेश्‍वरका प्रासंगिक वचनहरू: मुक्ति पाउनका लागि व्यक्तिले कुन-कुन सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिले, तिनीहरूमा शैतानी ख्रीष्टविरोधीहरूलाई चिन्न…

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डलीलाई पागलझैं दमन गर्नु र सताउनुपछाडिको वास्तविक कारण

परमेश्‍वरका प्रासंगिक वचनहरू: ठूलो रातो अजिङ्गरका प्रकटीकरणहरू मप्रतिको विरोध हुन्, मेरा वचनहरूको अर्थको ज्ञान र समझको कमी हुन्, मलाई गरिएको बारम्बारक…

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्