बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

9 लेखहरू

परमेश्वरले किन राज्यको युगमा सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको नाउँ लिनुहुन्छ

धेरै मानिसहरू यो बुझ्दैनन् कि सर्वशक्तिमान् परमेश्वर फर्किआउनुभएका प्रभु येशू हुनुहुन्छ भने प्रभु येशू आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम गर्न...

17 सेप्टेम्बर 2020

सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको मण्डली सम्बन्धी आधारभूत आस्थाहरू

(१) सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको मण्डलीका सिद्धान्तहरू ख्रीष्टिय मतका मूल सिद्धान्तहरू बाइबलबाट आएका हुन्, र सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको मण्डली...

17 सेप्टेम्बर 2020

सर्वशक्तिमान् परमेश्वर र प्रभु येशू एउटैपरमेश्वर हुनुहुन्छ

जब मानवजाति शैतानद्वारा भ्रष्ट पारियो, परमेश्वरले मानवजातिको मुक्तिका लागि आफ्नो व्यवस्थापन योजना सुरु गर्नुभयो। परमेश्वरले मानवजातिको...

17 सेप्टेम्बर 2020

किन सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको मण्डलीले देहधारी परमेश्वरमा विश्वास गर्छ भनिएको छ

संसारका दुई ठूला धर्म—ख्रीष्टिय मत र क्याथोलिक धर्म—दुवैले प्रभु येशूमा विश्वास गर्दछन् र उहाँ परमेश्वरको देहधारण हुनुहुन्थ्यो भनी स्वीकार...

25 नोभेम्बर 2020

“वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ” ले परमेश्वरका वाणीहरू समाविष्ट गर्छन् भनेर हामी किन भन्छौ?

बाइबलबाट हामी सबैले देख्न सक्छौं कि चाहे वचनहरू सिधै परमेश्वरका आत्माले बोल्नुभएका होस्, अगमवक्ताद्वारा बोलिएको होस्, वा प्रभु येशूको...

25 नोभेम्बर 2020

पूर्वीय ज्योतिको समृद्धिको उत्पत्ति

पूर्वीय ज्योतिको उल्लेखले प्रभुका धेरै दाजुभाइ र दिदिबहिनीहरूलाई अलमल्लमा पारेको छ: किन होला सम्पूर्ण धार्मिक समुदाय समग्रमा अत्यन्तै उजाड...

19 मार्च 2021

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्