सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर र सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डली

5 लेखहरू

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of...

17 सेप्टेम्बर 2020

सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर देखा पर्ने घटना र उहाँको कार्य

दुई हजार वर्ष पहिले, प्रभु येशूले यसो भन्नुभयो, “पश्‍चात्ताप गर: किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै छ” (मत्ती ४:१७)। र प्रतिज्ञा गर्नुभयो, “म...

17 सेप्टेम्बर 2020

परमेश्वरका न्याय र ताडनामा उहाँको प्रकटनलाई हेर्नु

प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने अरूहरू करोडौँले जस्तै, हामी बाइबलका नियमहरू र आज्ञाहरूलाई पालन गर्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रशस्त...

17 सेप्टेम्बर 2020

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्