सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर र सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डली

5 लेखहरू

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of...

17 सेप्टेम्बर 2020

सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर देखा पर्ने घटना र उहाँको कार्य

अनुग्रहको युगमा, प्रभु येशूले आफ्ना अनुयायीहरूसित यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो, “अनि यदि म जान्छु र तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पर्छु भने, म फेरि...

17 सेप्टेम्बर 2020

परमेश्‍वरको न्याय र सजायमा उहाँ देखा पर्नुभएको घटनालाई हेर्नु

प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने अरूहरू करोडौँले जस्तै, हामी बाइबलका नियमहरू र आज्ञाहरूलाई पालन गर्छौं, प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रशस्त...

17 सेप्टेम्बर 2020

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्