किन सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको मण्डलीले देहधारी परमेश्वरमा विश्वास गर्छ भनिएको छ

25 नोभेम्बर 2020

संसारका दुई ठूला धर्म—ख्रीष्टिय मत र क्याथोलिक धर्म—दुवैले प्रभु येशूमा विश्वास गर्दछन् र उहाँ परमेश्वरको देहधारण हुनुहुन्थ्यो भनी स्वीकार गर्दछ। बाहिरबाट, प्रभु येशू मानिसको एक साधारण र सामान्य पुत्रजस्तो देखिनुभयो, तर उहाँसँग ईश्वरीय सार थियो, उहाँले सत्य प्रकट गर्नुभयो र मानिसलाई पश्चात्तापको मार्ग प्रदान गर्नुभयो, उहाँ मानवजातिका खातिर क्रूसमा टाँगिनुभयो, छुटकारा दिने कार्य गर्नुभयो, व्यवस्थाको युगको अन्त्य गर्नुभयो, र अनुग्रहको युग सुरु गर्नुभयो, त्यसरी पुरानो करारमा भएको मसीहसम्बन्धी अगमवाणी पूरा गर्नुभयो। प्रभु येशू परमेश्वरको देहधारण हुनुहुन्थ्यो; उहाँ मानवजातिका मुक्तिदाता हुनुहुन्थ्यो। अब, आखिरी दिनहरूमा, प्रभु येशू देहमा, सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको रूपमा, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टको रूपमा फर्केर आउनुभएको छ। सर्वशक्तिमान् परमेश्वर प्रभु येशूभन्दा फरक हुनुहुन्नः बाहिरबाट, उहाँ सामान्य मानवता भएको मानिसको सामान्य पुत्र जस्तो देखिनुहुन्छ, तर त्यसबाहेक, उहाँमा सम्पूर्ण ईश्वरीयता पनि छ। सर्वशक्तिमान् परमेश्वरले मानवजातिलाई शुद्ध पार्न र मुक्ति दिनका निम्ति सबै सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम गर्नुभयो, अनुग्रहको युगको अन्त्य गर्नुभयो, र राज्यको युग सुरु गर्नुभयो। सर्वशक्तिमान् परमेश्वर परमेश्वरको देहधारण, मानवजातिको न्याय गर्नुहुने धार्मिक परमेश्वर हुनुहुन्छ।

सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर भन्नुहुन्छ, “त्यो ‘देहधारण’ परमेश्‍वर देहमा देखा पर्ने घटनाहो; परमेश्‍वरले सृष्टि गरिएको मानवजातिका बीचमा देहको प्रतिरूपमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्‍वर देहधारी हुनको लागि, उहाँ सुरुमा देह, सामान्य मानवता सहितको देह हुनुपर्छ; यो सबैभन्दा आधारभूत सर्त हो। वास्तवमा, परमेश्‍वरको देहधारणको तात्पर्य भनेको परमेश्‍वर देहमा जिउनुहुन्छ र काम गर्नुहुन्छ, परमेश्‍वर उहाँको सार-तत्वमा नै देह बन्‍नुहुन्छ, मानिस बन्‍नुहुन्छ भन्‍ने हो(वचन, खण्ड १। परमेश्‍वरको देखापराइ र काम। परमेश्‍वरद्वारा बास गरिएको देहको सार)। “जो देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँमा परमेश्वरको सार हुनेछ, र जो देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँमा परमेश्वरको अभिव्यक्ति हुनेछ। परमेश्वर देह बन्नुभएकोले, उहाँले आफूले चाहेको कार्यलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ, र परमेश्वर देह बन्नुभएकोले, उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो प्रकट गर्नुहुनेछ, र सत्यलाई मानिसकहाँ ल्याउन सक्नुहुनेछ, उसलाई जीवन दिनुहुनेछ, र उसका लागि बाटो देखाउनुहुनेछ। त्यो देह जसमा परमेश्वरको सार हुँदैन त्यो निश्चित रूपमा देहधारी परमेश्वर होइन; यसमा कुनै शङ्का छैन(वचन, खण्ड १। परमेश्‍वरको देखापराइ र काम। प्रस्तावना)। सर्वशक्तिमान् परमेश्वरका वचनहरूबाट, यो देख्न सकिन्छ कि देहधारण भनेको एक साधारण व्यक्तिको देहधारण गरी, पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँसँग सामान्य मानवता छ, तर उहाँसँग सम्पूर्ण ईश्वरत्व पनि छ। बाहिरबाट, ख्रीष्ट साधारण र सामान्य देखिनुहुन्छ, तर उहाँसँग उहाँको ईश्वरीय सार छ र परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ सो व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, मानवजातिलाई शुद्ध पार्ने र मुक्ति दिने काम गर्नका लागि उहाँले सत्यता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, र यो त्यस्तो कुरा होइन जुन जो कोहीले हासिल गर्न सक्दछ। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको देखा पर्ने घटना र कामले प्रभु येशूको पुनरागमनसम्बन्धी बाइबलका अगमवाणीहरू पूर्ण रूपले पूरा गर्दछ: “किनभने जसरी बिजुली पूर्वबाट चम्‍किन्‍छ र पश्‍चिमतिर पनि चम्‍किन्‍छ; मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ(मत्ती २४:२७)। “यसकारण, तिमीहरू पनि तयार हौ: किनभने मानिसको पुत्र तिमीहरूले नसोचेको समयमा आउँछ(मत्ती २४:४४)। “अनि हेर, म चाँडै आउँछु; हरेक मानिसलाई उसको कामअनुसार दिन मेरो इनाम मसँगै छ(प्रकाश २२:१२)। “किनभने परमेश्‍वरको घरानाबाट न्याय सुरु हुने समय आएको छ(१ पत्रुस ४:१७)। सर्वशक्तिमान् परमेश्वर बाइबलमा अगमवाणी गरिएअनुसारको मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ। अर्थात्, उहाँ देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले मानवजातिलाई शुद्ध पार्न र मुक्ति दिनको लागि सबै सत्यताहरू प्रकट गर्नुभएको साथै परमेश्वरको घरानाबाट सुरु गर्दै उहाँको न्यायको काम गर्नुभएको छ। यी अधिकांश वाणीहरू वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ नामक पुस्तकमा संकलन गरिएका छन्। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरले व्यक्त गर्नुभएका वचनहरूले मानिसको मुक्तिका लागि परमेश्वरको छ हजार वर्षको व्यवस्थापन योजनाका सबै सत्यता र रहस्यहरू, उहाँका तीन चरणको कामको उद्देश्य, उहाँको देहधारणको रहस्य, शैतानले मानवजातिलाई कसरी भ्रष्ट बनाउँछ, त्यसपछि परमेश्वरले मानिसलाई कसरी शुद्ध पार्नुहुन्छ, मुक्ति दिनुहुन्छ, र सिद्ध पार्नुहुन्छ सो कुरा, मानिसका भविष्यका गन्तव्यहरू, इत्यादि प्रकट गर्दछ, यी सबै कुराले ख्रीष्ट सत्य, बाटो र जीवन हुनुहुन्छ र केवल परमेश्वरले मात्र सत्यता व्यक्त गर्न र रहस्यहरू उजागर गर्न सक्नुहुन्छ भनी पूर्ण रूपमा प्रमाणित गर्दछन्। मानिसहरू सत्यरहित छन्, मानवजातिलाई मुक्ति दिने काम गर्ने कुरा त परै छाँडौ। सर्वशक्तिमान् परमेश्वरले व्यक्त गर्नुभएका सबै सत्यताले हामीलाई यो स्पष्ट पार्दछ कि सर्वशक्तिमान् परमेश्वर परमेश्वरको देहधारण हुनुहुन्छ र उहाँ आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टको देखा पराइ हुनुहुन्छ।

दुई हजार वर्षभन्दा पहिले, जब देहधारी प्रभु येशू देखा पर्नुभयो र आफ्नो काम गर्नुभयो, मुख्य पूजाहारीहरू, शिक्षकहरू र यहूदी धर्मका फरिसीहरूले (हेर्नुहोस्, मत्ती 13:55) उहाँलाई एक साधारण मानिस—सिकर्मीको छोरोको रूपमा उहाँको निन्दा गरे। तापनि, दुई हजार वर्षपछि, प्रभु येशूको सुसमाचार सारा जगत र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म फैलिएको छ। परमेश्वरको दोस्रो देहधारण अब देखा परेको छ र उहाँको काम गर्दैहुनुहुन्छ, र धार्मिक संसारका पास्टरहरू र एल्डरहरूले सर्वशक्तिमान् परमेश्वरलाई एक सामान्य मानिसको रूपमा ठानेर जथाभावी निन्दा गर्छन्। तापनि, परमेश्वरको बगालले उहाँको सोर सुन्छ, र सबै धर्म र सबै सम्प्रदायका धेरै मानिसहरू, जसले प्रभुमा साँचो रूपले विश्वास गर्दछन् र परमेश्वर देखा परून् र काम गरून् भनी चाहन्छन्, तिनीहरूले सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको वचनभित्र उहाँको आवाज सुन्दछन्। तिनीहरूले यो पुष्टि गरेका छन् कि सर्वशक्तिमान् परमेश्वर साँच्चै फर्किआउनुभएका प्रभु येशू हुनुहुन्छ, र तिनीहरू एकपछि अर्को गर्दै परमेश्वरकहाँ फर्केर आएका छन्। परमेश्वरबाट व्युत्पत्ति हुनेहरू सबैको फलिफाप हुनेछन्। मात्र बिस वर्षको छोटो समयमा आखिरी दिनहरूका सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको सुसमाचार चीनको मुख्य भूमिभरि फैलिएको छ, र अहिले संसारका सबै देशहरू र ठाउँहरूमा विस्तार भइरहेको छ। बढ्दो सङ्ख्यामा मानिसहरू सर्वशक्तिमान् परमेश्वरतर्फ फर्किरहेका छन्; यो उहाँको अद्वितीय अख्तियार र शक्तिद्वारा निर्णय गरिएको हो, र यसको अतिरिक्त परमेश्वरको सर्वशक्तिमानता र बुद्धिको मूर्तरूप हो। यी तथ्यहरू सर्वशक्तिमान् परमेश्वरका वचनहरू सत्य, बाटो र जीवन हुन् भन्ने कुराको पर्याप्त प्रमाणहरू हुन्; सर्वशक्तिमान् परमेश्वर देहधारण हुनुभएका ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, र उहाँ आखिरी दिनहरूका मुक्तिदाताको देखा पराइ हुनुहुन्छ। यो अकाट्य छ!

तपाई र तपाईको परिवारलाई अति आवश्यक छ भनेर आह्वान गर्दै: पीडा बिना सुन्दर जीवन बिताउने मौका प्राप्त गर्न प्रभुको आगमनलाई स्वागत गर्नु। यदि तपाईं आफ्नो परिवारसँग यो आशिष प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न बटन क्लिक गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई प्रभुको आगमनलाई स्वागत गर्ने बाटो फेला पार्न मद्दत गर्नेछौं।

सम्बन्धित विषयवस्तु

सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको मण्डली सम्बन्धी आधारभूत आस्थाहरू

(१) सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको मण्डलीका सिद्धान्तहरू ख्रीष्टिय मतका मूल सिद्धान्तहरू बाइबलबाट आएका हुन्, र सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको मण्डली...

परमेश्वरले किन राज्यको युगमा सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको नाउँ लिनुहुन्छ

धेरै मानिसहरू यो बुझ्दैनन् कि सर्वशक्तिमान् परमेश्वर फर्किआउनुभएका प्रभु येशू हुनुहुन्छ भने प्रभु येशू आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम गर्न...

“वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ” ले परमेश्वरका वाणीहरू समाविष्ट गर्छन् भनेर हामी किन भन्छौ?

बाइबलबाट हामी सबैले देख्न सक्छौं कि चाहे वचनहरू सिधै परमेश्वरका आत्माले बोल्नुभएका होस्, अगमवक्ताद्वारा बोलिएको होस्, वा प्रभु येशूको...

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्