witness-God

परमेश्‍वरको साक्षी बन्‍ने

परमेश्‍वरका वचनहरूका भजनहरू
199 भजनहरू 105 भिडियोहरू
सबै प्ले गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्