Hymns-of-God-word-knowing-God

परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु

परमेश्‍वरका वचनहरूका भजनहरू
68 भजनहरू 13 भिडियोहरू
सबै प्ले गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्