परमेश्‍वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको कार्य

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्