साँचो मार्गको अनुसन्धान गर्दा केवल परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहोस्—तिमीले शैतानको अफवाह र झुट कुराहरू सुन्नुहुँदैन

7 जनवरी 2021

प्रभु येशूले भन्नुभयो, "मेरा भेडाहरूले मेरो सोर सुन्छन्।" प्रभुको आवाजलाई सुन्नु भनेको प्रभुलाई स्वागत गर्ने साँचो मार्गको जाँचको लागि महत्त्वपूर्ण छ। के तपाईं परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ?

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सम्बन्धित विषयवस्तु

साँचो ख्रीष्ट र झूटा ख्रीष्टहरूको भिन्नता छुट्याउनु र प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्नु

प्रभु अन्तिम दिनमा फर्कनुहुँदा झूटा ख्रीष्टहरूले मानिसहरूलाई बहकाउँनेछन् , त्यसोभए हामी कसरी उनीहरूलाई चिन्न सक्छौं र प्रभु फर्केर आगमन...

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्