परमेश्‍वर मानिसको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ

19 मार्च 2021

परमेश्‍वर जीवन हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जीवनको लागि कसरी अटुट भरणपोषण प्रदान गर्नुहुन्छ? जीवन सम्‍बन्धी परमेश्‍वरको भरणपोषण त्याग्नुका परिणामहरू के-के हुन्? उत्तर यहाँ पत्ता लगाउनुहोस्।

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सम्बन्धित विषयवस्तु

परमेश्‍वर देखा पर्नुभएको घटनाले नयाँ युगलाई प्रारम्भ गरेको छ

मुक्तिदाता पहिले नै फर्किसक्‍नुभएको छ! हामी कसरी परमेश्‍वरका पाइलाहरूलाई खोज्न, उहाँ देखा पर्नुहुने घटनालाई स्वागत गर्न, र नयाँ युगमा...

तपाईंले येशूको आत्मिक शरीरलाई हेर्दासम्ममा परमेश्‍वरले स्वर्ग र पृथ्वीलाई नयाँ बनाइसक्नुभएको हुनेछ

के प्रभु येशू बादलमा फर्कनुहुँदा सबै मानिसहरू किन रुनेछन् भन्ने तपाईंलाई थाहा छ? जब उहाँ फर्कनुहुन्छ, उहाँले कसलाई मुक्ति दिनुहुनेछ, र...

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्