परमेश्‍वरलाई पछ्याउनु र मानिसलाई पछ्याउनु बीचको भिन्‍नता

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्