समूहहरू

सबैभन्दा नयाँ भजनहरू
परमेश्‍वरका वचनहरूका भजनहरू
मण्डलीका भजनहरू

परमेश्‍वरका वचनहरूका भजनहरू

परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु
परमेश्‍वरको साक्षी बन्‍ने
परमेश्वरको प्रशंसा
अनुभवका बारेमा

मण्डलीका भजनहरू

परमेश्‍वरको साक्षी बन्‍ने
परमेश्वरको प्रशंसा
जीवनका अनुभवहरू

  खोजीका नतिजाहरू

  • परमेश्‍वरका वचनहरूका भजनहरू
  • मन परेका

  फन्टको आकार

  अनुच्‍छेद डिस्प्‍ले

  आवाजको स्तर

  थिमहरू

  थिमहरू

  हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्