Gospel Movie Extract 2 From "Perilous Is the Road to the Heavenly Kingdom"

3 नोभेम्बर 2020

Many people in welcoming the second coming of the Lord only attach importance to the prophecy in Scripture that the Lord will descend from the clouds to come again while neglecting the prophecy that the second coming of the Lord is through incarnation. They declare as false any way that bears witness to the second coming of the Lord as God become flesh. Is their understanding and practice consistent with Scripture? In regard to the Lord's return through incarnation, how actually is it prophesied in Scripture?

थप हेर्नुहोस्

तपाईं र तपाईंको परिवार बाँच्ने बारेमा एउटा ठूलो कुरा: के तपाईं ठूला विपत्तिहरूमा कसरी सुरक्षा प्राप्त गर्ने र बच्ने भनेर सोच्नुहुन्छ? तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले बाटो पाउनुहुनेछ।

सेयर गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्